הכיתה כמרחב רגשי

הכתה כמרחב רגשי באה לתת מענה לקושי בביטוי רגשי ומודעות רגשית בקרב התלמידים לעצמם, לחבריהם ולמוריהם. כיתת הרגשות הינה כיתה חוויתית השואפת לכנס לעולם הפנימי והחיצוני של התלמיד .

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:
  • בניית מערכת שעות מותאמת למפגש יומי של המחנך עם כיתתו.(לדוגמא: 20 דקות בכל בוקר המחנך נפגש עם התלמידים חוץ משעות החינוך השבועיות).
  • הדרכת המורים לפיתוח גישה אמפתית, ובניית מערכי שיעור מותאמים( דרך השתלמויות מורים בנושא).
  • תכנון פעילויות חברתיות מותאמות( בתיאום עם רכזי החינוך החברתי)
  • בניית תכנית הערכה ורפלקציה מותאמת לאוכלוסיית התלמידים, לדוגמא מערכי שאלונים מקוונים קצרים ומאוירים, הערכה יומית בסוף כל שיעור והערכה חודשית בסוף כל יחידת לימוד, שיחות אישיות עם קבוצת תלמידים.שאלונים לפני תחילת התכנית ובאמצע שנת הלימודים ובסוף שנה.
  • בניית מערכי שיעור משמעותיים, חוויתיים ורגשיים.
טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

שאלוני הערכה לדוגמה (ערבית)

שאלון הערכה לתלמיד – גרסה מקוצרת

שאלון תלמיד – גרסה מלאה

ראו את המערך המלא כדי להעמיק לגבי טיפים נוספים להפעלה מיטבית של הכלי.