תמונות לאתר מו׳׳פ

שם הכלי:

ממני ואליך (חדר מורים אמפתי)
מתוך יוזמה:
ממני ואליך (חדר מורים אמפתי)

ממני ואליך (חדר מורים אמפתי) הינו מפגש מורה עם עצמו, עם הנהלה, עם קולגות ותלמידים. חדר מורים המגלה את הרגשות שלו ביחסיו עם עצמו ולאחרים, במציאות שופעת אתגרים ושינויים, לומד, חוקר ומפתח התנהגות ושיח אמפתי.

התכנית באה לתת מענה לצורך המובהק של המורים להגיע למחשבות ורגשות של עצמם ושל הסובבים אותם, במטרה לשפר את יכולותם להבנת האחר ואת נקודת מבטו תוך וויסות רגשותיו והבניית תגובה אמפתית לעצמו, להנהלה, קולגות ובעיקר תלמידיו.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:
  • הכנת מערכת שעות לפגישות מורים שבועית
  • הדרכת המורים לנושא אמפתיה, וויסות רגשי וניהול שיח אמפתי ומכבד
  • בניית מערכת הערכה ורפלקציה מותאמת למורים וצורכיהם להערכת האמפתיה ביחסם לעצמם ולאחרים.
  • מיקום פיזי: חדר מורים, כיתות
הנחיות פעולה:
  • זיהוי צורך: האם צורך המורים הינו אישי, בינאישי, ארגוני?
  • חוזקות: מה הן נקודות החוזקה של המורים, לחזק אותם ולהעצים אותם והם ישמשו כעוגן, בסיס חזק לתכנון הפעילויות ושלבי העבודה
  • בחירה: המורה משתתף בפעילויות מתוך בחירה אישית
  • שיח: ניהול שיח איכפתי ואמפתי תוך כבוד הדדי בין כל הצדדים, במפגשי מורים, הנהלה ותלמידים, שיח מבין את נקודת המבט של האחר, מרגיש את רגשותיו תוך מודעות להבדל בין רגשות המורה ורגשות האחרים.
  • הערכה: הערכת התהליך ורפלקציות אישיות ובינאישיות(שאלונים מותאמים)
  • תוצר: התוצר הינו החוויה והתובנות האישיות שמגיע אליהם המורה, אותם חוויות משפיעה על קשריו עם הסובבים אותו.
טיפים וחסמים