המגדלור – קהילות מצוינות
מודל פעולה המאפשר למרכז המחוננים להיות משאב לטיפוח מצוינות במעגלים הולכים ומתרחבים, בסביבה שבה הוא פועל. המודל מצמיח מסביב למרכז המחוננים קהילות מצוינות, תוך יצירת שותפויות עם גופים בקהילה.
רקע ורציונל + מטרה

מודל זה נועד להרחיב את מעגלי המצוינות הפועלים תחת חסותו של מרכז המחוננים, בהמשך לשאיפת האגף למחוננים ולמצטיינים להרחיב את מעגלי ההשפעה והשייכות בקהילה.

המודל מספק מענה למספר אתגרים הקיימים בתחום זה:

האחד – הגעה אל תלמידים שלא אותרו כמחוננים או כמצטיינים על ידי משרד החינוך, אך הם בעלי יכולות גבוהות ומשתייכים לחמישון העליון של אוכלוסיית התלמידים.

השני – הרחבת העשייה והלמידה של המחוננים אל תוך בתי הספר, בפעילות ובתודעה של המחונן בכיתתו, מתוך הבנה כי קיים צורך במענה מורחב לתלמידים המחוננים, מעבר ליום האחד בו הם מגיעים למרכז המחוננים.

השלישי – מענה לאתגר של החיבור בין מרכזי המחוננים לבין הקהילה בה הם נמצאים. מרכזי המחוננים שואפים להיות עוגן משמעותי ומשפיע בקהילה בה הם נמצאים, ולהפוך ממגדל-שן למגדל-אור עבור הקהילה.

 

החזון שלנו:

מטרת-על: יצירת מארג קהילתי המטפח מצוינות תחת חסותו של מרכז המחוננים והמצטיינים, תוך ביסוס שותפות מתמשכת עם גורמי חברה וקהילה

יעד 1: טיפוח "החמישון העליון" על כל רבדיו

יעד 2: הרחבת המענה לתלמידים המחוננים והמצטיינים, מעבר ליום היחיד בשבוע בו הם לומדים

יעד 3: הפיכת מרכז המחוננים והמצטיינים לציר מרכזי בטיפוח הצטיינות בקהילה ובקידום המצוינות כערך

קהלי יעד

מודל זה נועד להרחיב את מעגלי המצוינות הפועלים תחת חסותו של מרכז המחוננים. ישנם מספר מעגלי הפעלה והשפעה למודל הנעים בין קהל היעד הישיר להפעלה לבין המעגלים הנוספים המרוויחים ממנו.

המשתמש העיקרי וקהל היעד הישיר הוא תלמידים בחמישון העליון:

 • תלמידים אשר לא אותרו על ידי משרד החינוך כמחוננים או כמצטיינים, אך הם בעלי כישורים גבוהים מן הממוצע בתחום אחד או יותר.
 • תלמידים מחוננים  ומצטיינים אשר אותרו על ידי משרד החינוך ומשתתפים בפעילות השוטפת של מרכז המחוננים.

מעגל משני המושפע מן המודל: צוותים ותלמידים בבתי הספר המזינים את מרכז המחוננים

 • מורים בבתי הספר אשר מלווים קהילות תלמידים, ואשר יש להם נגיעה לתחומי ההוראה ולתלמידים מחוננים ומצטיינים בבתי הספר. נוכחותם בתהליכי הפעלת המודל מאפשרת רכישת מיומנויות ופדגוגיות של טיפוח מצוינות אותן יוכלו לשלב בתהליכי ההוראה בתחום הדעת או בתחום העשייה שלהם בבית הספר.
 • מורים המגיעים במסגרת השתלמות אל מרכז המחוננים, על מנת ללמוד דרכי הוראה מגוונות, המספקות מענה לתלמידים מחוננים או מצטיינים בכיתות. במסגרת השתלמויות שונות, משולבים מפגשים המוקדשים למיומנויות ודרכי הוראה שונות ומותאמות למחוננים ומצטיינים בכיתתם.
 • תלמידים אחרים בכיתות ובבתי הספר של המשתתפים בקהילות המצוינות. המשתתפים מעבירים חלק מן התכנים, הידע והמיומנויות במסגרת פעילויות העשרה בכיתות האם ובמסגרות אחרות בבתי הספר מהם מגיעים. כך, גם תלמידים אחרים נחשפים ומועשרים ממה שקורה במרכזי המחוננים.

מעגל שלישוני המושפע מן המודל: הקהילה הסובבת את מרכז המחוננים 

 • משפחות התלמידים. במסגרת הפעילויות של קהילות המצוינות, מתקיימים מפגשים בהם משתתפים בני משפחה: הורים, סבים ואחים (ראו כלים ודוגמאות בהמשך המסמך). בני המשפחה מרוויחים העשרה, חשיפה לתכנים ופעילויות מטפחות. הפעילויות המשותפות מזמנות מפגשים עם בני משפחה של תלמידים אחרים, ובכך מתרחבת ההכרות עם אנשים מתרבויות ומקהילות שכנות אשר לא היו נפגשים אחרת.
 • ארגונים, מוסדות ומקומות בקהילה כגון: בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מרכזי גיל רך, אגפים ברשות המקומית, פארקים עירוניים. המודל מייצר שותפויות עם ארגונים שונים בקהילה. חלקם שותפים ומעורבים בפעילות וחלקם מהווים מרחב ליישום תוצרים של קהילות המצוינות.
יישום - עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

מה נדרש לשם הפעלת המודל?

א. הקמת צוות מו"פ במרכז המחוננים אשר יערוך מיפוי וילווה את הפעילות, תוך עדכון מתמיד של תחומי הפעילות במטרה לשמור על רלוונטיות. הצוות יורכב ממורים במרכז ממגוון תחומי דעת, יש לבחור במורים המתאפיינים ביוזמה, מעוף וחדשנות.
יש לדאוג מבעוד מועד למבנים ארגוניים מתאימים אשר יאפשרו את התכנסותו של הצוות, כמו למשל פינוי זמן במערכת ויצירת מנגנוני תגמול מתאימים למורים.
כמו כן, יש להגדיר את מטרות הקמת הצוות, יעדי פעולה אופרטיביים הנגזרים מכך ובהתאם את חלוקת תפקידים בין חברי הצוות.

ב. מיפוי פנימי וחיצוני והתאמה ביניהם

 1. מיפוי פנימי — בדיקת הכוחות הקיימים במרכז המחוננים מבחינת משאבים אנושיים ופיזיים, פדגוגיות ייחודיות, תחומי חוזקה, ייחודיות ועוד.
 2. מיפוי חיצוני —  מה הכוחות איתם ניתן לבנות שותפויות מחוץ למרכז? גופי חברה וקהילה, מערכת החינוך, הרשות המקומית המגזר העסקי וכו'
 3. איתור תחומי פעולה חדשים אשר להם עדיין לא ניתן מענה בשטח
 4. התאמה בין הנתונים העולים מן המיפוי הפנימי והחיצוני

ג. יצירת שותפויות מתמשכות עם גופי חברה וקהילה, מגזר עסקי, רשות ועוד לצורך בניית הקהילות.
ביצוע מעקב ובקרה לאורך התהליך, אילו קהילות פועלות? מה מידת הרלוונטיות שלהן ? מה מצב השותפויות, האם הן תורמות ומקדמות את הקהילות?

ד. בנייה והפעלה של קהילות המצויינות סביב תחומי עניין משתנים, בהתאם לעיקרון התמורתיות.

ה. גיוס תקציבים – תשלומי הורים, תקצוב רשות, תקצוב עצמי של המרכזים מתקציבים המיועדים לפעילות עם בתיה"ס והקהילה (במרכזים שזה קיים), תקצוב אגף שח"ר במקומות העומדים בקריטריונים.

השתתפות במימון הפעילות ע"י הגופים השותפים, מתנ"ס, מרכז לגיל הרך ועוד.

פנייה אישית למשתמש
פרטי מוסד חינוכי
שם בית הספר:
מרכז מחוננים ומצטיינים חלו״ם
סמל מוסד:
416321
יישוב:
רמלה
אתר אינטרנט:
שם המנהלת:
אבישג עידן
טלפון:
דוא"ל:

אודות מוס"ח

המיזם פותח כשותפות בין שני מרכזים למצוינות:

מרכז מחוננים ומצטיינים חלו"ם,

רמלה (ס״מ 416321)

מרכז מחוננים ומצטיינים יש״י,

כפר סבא (ס״מ 416768)

 

פרטי היזמ/ים

אודות היזמ/ים

אודות היזמ/ים

שותפים למיזם

 • האגף למחוננים ולמצטיינים, משרד החינוך
 • מכון שדמה לבינוי קהילה, המכללה האקדמית "אורנים"
 • אשכול הפיס למדע טכנולוגיה ואומנויות, רמלה
 • המרכז לגיל הרך, רמלה
 • בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ברמלה
 • הפארק העירוני כפר סבא
 • רשת המתנ"סים, רמלה

אבישג עידן, מנהלת מרכז מחוננים ומצטיינים חלו"ם רמלה 2014-2019

איריס ששון, מנהלת מרכז מחוננים ומצטיינים יש״י, כפר סבא

כלים רלוונטים