אבני דרך- הליווי כערך

כלי המספק עקרונות להתאמה והבנייה של חומרים להוראת מיומנויות מורכבות, על ידי פירוקן למרכיביהן, תוך התייחסות למאפיינים השונים של כל תלמיד.
הכלי מיועד לרכזים פדגוגיים בתוכנית, מורים המלמדים בתכנית, ומורים בכיתות הטרוגניות המבקשים להנגיש לתלמידיהם חומרי למידה.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:
  • עריכת מיפויים ואיתור הצרכים והמטרות דרך כלי "מיפוי תעסוקה"
  • כתיבת תכנית אישית לכל תלמיד.
  • הכרת המיומנות הנדרשת ללמידה, על כלל מרכיביה.
הנחיות פעולה:
  • הכרת האתגרים והחוזקות של האוכלוסייה הרלוונטית.
  • למידת העקרונות בהתאמת החומרים ואמצעי ההוראה, ובהתאם לכך יצירת/התאמת אמצעי ההוראה.
  • התנסות באמצעי ההוראה.
  • משוב וניתוח ההתנסות, עדכון ומיקוד אמצעי ההוראה בהתאם לכך.
קישורים לחומרים נלווים:
  • דוגמה לכרטיס ניווט
  • אבני דרך – עקרונות בהבניית חומרי למידה (מצגת)
טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

*מומלץ לקרוא קריאה מעמיקה של האתגרים והחוזקות של כל אוכלוסייה, ובמקביל להכיר היטב את מאפייני התלמידים וצרכיהם, על מנת להתאים ולהנגיש עבורם את העזרים באופן היעיל יותר.

*על מנת ללמד מיומנויות מסוימות, יש לעיתים צורך לפרקן למרכיביהן הקטנים ביותר, וללמד כל מרכיב כמיומנות נפרדת. כשנתקלים בקושי בהוראת מרכיב, יש לבדוק האם ניתן לפרק גם אותו למיומנויות קטנות יותר.

חסמים ואיך התמודדתם איתם:

כשעולה קושי ללמד תלמידים מסוימים, חשוב לזכור כי יש מספר דרכים להנגשת עזרים/ הוראת המיומנות. יש להתאים לכל תלמיד את דרך ההוראה על פי מאפייניו. אם קיים קושי בהוראת המיומנות מומלץ לא לוותר, אלא לנסות ללמדה בדרכים נוספות.