מיפוי תעסוקה

טבלה הממפה ומרכזת את המידע לגבי ה"נכסים" בתחום התעסוקה הזמינה באזור, והמיומנויות והמשאבים הנדרשים לצורך השתלבות בתחומים אלו. הכלי מיועד לצוות החינוכי ולצוות התומך – מנהלי הפרויקט, רכזי תעסוקה, ונציגי רשויות מקומיות המבקשות להפעיל את התכנית בתחומן.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

ידע לגבי פירוק מיומנויות נדרשות לתתי מיומנויות

הנחיות פעולה:
  1. איסוף מעמיק של ידע לגבי תחומי התעסוקה באזור.
  2. מיפוי המידע לגבי "נכסי" התעסוקה הזמינים באזור, המיומנויות והמשאבים הנדרשים להכשרה על גבי הטבלה.
  3. חשיבה "מחוץ לקופסה" לגבי דרכים בהן ניתן לשלב אנשים עם צרכים מיוחדים בתחומי התעסוקה הללו.
  4. מיפוי המיומנויות הנדרשות לתפקוד בכל תחום תעסוקה ופירוקן לתתי מיומנויות.
  5. איתור מעסיקים להתנסות בעבודה.
טיפים וחסמים