מביטים אל המחר
יוזמת "מביטים אל המחר" שואפת לפתוח צוהר תעסוקתי הולם לאנשים עם צרכים מיוחדים בתפקוד בינוני-גבוה, באמצעות מודל הסללה לתעסוקה, המותאמת למאפיינים הייחודיים שלהם. היוזמה מציעה תוכנית הכשרה רב שנתית לעולם העבודה, הכוללת התנסות בדגש על תחום הטכנולוגיה, שמובילה לאפשרויות תעסוקה בשלוש רמות שילוב.
רקע ורציונל + מטרה

תעסוקה עמלנית, שבה מועסקים באופן מסורתי אנשים עם צרכים מיוחדים בתפקוד בינוני, הולכת ומפנה את מקומה למכלולים הנותנים מענה טכנולוגי.

היוזמה באה לתת מענה הולם לאנשים עם צרכים מיוחדים בעולם העבודה ההולך ומשתנה, כך שיוכלו להשתלב באופן שיביא לידי ביטוי את יכולותיהם ומאפייניהם, ויאפשר להם לקחת חלק ולתרום לחברה – בזכות ולא בחסד. היוזמה פותחה מתוך הבנה כי מאפייני הלקויות השונות והאתגרים איתם מתמודדים אנשים עם צרכים מיוחדים, עשויים להפוך ליתרונות תעסוקתיים אל מול אנשים עם התפתחות תקינה.

קהלי יעד
  • הפיקוח על החינוך המיוחד ומנהלי בתי ספר, שיוכלו להשתמש במודל זה על מנת להכשיר אנשים עם צרכים מיוחדים לתעסוקה במקצועות עתיד.
  • אנשים עם צרכים מיוחדים בתפקוד קוגניטיבי בינוני-נמוך ומעלה, אשר יוכשרו בתחומים שונים בהתאם למאפייניהם.
  • מעסיקים פוטנציאלים אשר יגדירו את צרכיהם ויסכימו להעסיק את תלמידינו ברמות שילוב משתנות, בהתאם ליכולותיהם.
  • משרד הרווחה (האמון על מתן מענה לבוגרים עם צרכים מיוחדים) ורשויות מקומיות, שיבקשו לתת מענה תעסוקתי הולם לאנשים עם צרכים מיוחדים המתגוררים בתחומן.
יישום - עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

ההכשרה הינה רב שנתית וראשיתה בכתות היסוד, בהקניית הרגלים וכלים אקדמיים, תקשורתיים, התנהגותיים ורגשיים. בגילאים הבוגרים יותר יופנו התלמידים להכשרה תעסוקתית, במהלכה ילמדו כלים רגשיים והתנהגותיים, התואמים לעולם העבודה, ויחשפו, על פי מאפייניהם והעדפותיהם, למספר מגמות של הכשרה טכנית במקצועות טכנולוגיים.

על מנת להפעיל את התכנית יש לפעול על פי השלבים הבאים:

1. מיפוי "נכסים" במס' היבטים:

  • תחומי התעסוקה באזור
  • משאבי כוח אדם ומשאבים חומריים הקיימים במסגרת החינוכית
  • שיתופי פעולה אפשריים לשם השגת היעדים.

2. חקר תחומי התעסוקה שאותרו במיפוי הנכסים, לגבי המיומנויות הנדרשות בהם, ותיאום ציפיות עם מעסיקים עתידיים ופוטנציאלים.

3. גיוס צוות מוביל למיזם: מנהל מיזם, מתכלל פדגוגי, רכז עבודה ותעסוקה, רכז תכנית בגילאי היסודי/ על יסודי, מורים להכשרה לתעסוקה (בהתאם למיפוי נכסים), חברי צוות פרא רפואי לתמיכה בתהליך.

4. מיפוי תלמידים (בתחנות זמן קבועות) ותכלול המידע, לשם קביעת מטרות וכתיבת/עדכון תכניות אישיות וקבוצתיות.

5.בניית תכנית הכשרה אופרטיבית לכל מסלול תעסוקה, והנגשת עזרי ההוראה באופן דיפרנציאלי,  על פי הצרכים של התלמידים.

6. קיום ישיבות קבועות של הצוות המוביל של המיזם, אחת לחודש לפחות, על מנת לעקוב אחר התקדמות התהליך, ולשם יצירת שיתוף פעולה וקישורים בין תחומי האחריות השונים.

 

תלמידים צעירים  מתרגלים הרכבת דגם על פי כרטיסי ניווט בשלבים מודפסים/ במסך המחשב- שיעור רובוטיקה

 

תרגול עבודה עצמאית באמצעות חוברות ניווט- שיעור תכנות אפליקציות לאנדרואיד

מגמת פיתוח עסקי-על יסודי

נספח להורדה

נספח כלי דרך האבנים הצהובות – שלבי יישום (מצגת)

עדויות להצלחה

בתהליך הפיתוח הצלחנו לפתוח שתי מגמות הכשרה עיקריות: מגמת תכנות דפי עסק ואפליקציות לאנדרואיד, ומגמת פיתוח עסקי ושירות לקוחות דיגיטלי.

כחלק מההתנסות, תלמידינו פיתחו עשרות אפליקציות והתנסו בבניית דפי עסק לעסקים באילת. כמו כן, הצלחנו לשלב בתעסוקה בהאב אילת תלמידה בוגרת, וקבוצת תלמידים נוספת מתנסה בעבודה בפיתוח עסקי ומענה דיגיטלי לפניית לקוחות.

בימים אלה מתקיים שיח מול הרשות המקומית ואגף הרווחה בעיר אילת, ליצירת רצף מענים והמשכיות בין שלבי החיים השונים ופיתוח חממה תעסוקתית. כמו כן, מתקיים שיח מול קרן "אתנה" לשיתוף פעולה בהכשרת צוותים להפצת המיזם.

פנייה אישית למשתמש
פרטי מוסד חינוכי
שם בית הספר:
בית מיוחד לחינוך - אורים
סמל מוסד:
644054
יישוב:
אילת
אתר אינטרנט:
שם המנהלת:
תומר גולדפרב
טלפון:
דוא"ל:

אודות מוס"ח

פרטי היזמ/ים

אודות היזמ/ים

אודות היזמ/ים

רעות קסל, 050-3347000, reut.kessel@gmail.com

כלים רלוונטים
תמונות לאתר מו׳׳פ

בצעדים שלי

ערכת חוברות להמחשת תהליך רכישת מיומנויות טכנולוגיות, עבור תלמידים המתקשים לתכנן רצף שלבי פעולה

תמונות לאתר מו׳׳פ

מיפוי לתלמיד כהכנה לעתיד

כלי מיפוי, שאוסף מידע רלוונטי על תחומי התפקוד השונים של כל תלמיד

1

אבני דרך- הליווי כערך

עקרונות להנגשה, פירוק וההתאמה של עזרים להוראת מיומנויות מורכבות, בהתאמה לצרכי ומאפייני התלמיד.

1

מיפוי תעסוקה

טבלה למיפוי וריכוז מידע על תחומי התעסוקה הזמינים באזור, והמיומנויות הנדרשות לצורך השתלבות בהם.

1

מיפוי אוכלוסיות

ריכוז החוזקות, האתגרים והדגשים להוראה, עבור אוכלוסיות עם מוגבלות שכלית, ASD והפרעות רגשיות