מיפוי אוכלוסיות

כלי המרכז את החוזקות והאתגרים של אוכלוסיות עם מוגבלות שכלית, ASD והפרעות רגשיות. בנוסף, מפרט הכלי דגשים להוראה עבור כל אחת מהאוכלוסיות הללו. הכלי מיועד למורים לחינוך מיוחד, ולמדריכים מתחומים טכנולוגיים הרוצים להתאים את דרכי ההוראה שלהם למאפייני האוכלוסיות.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

כלי זה מתמצת את המידע, ומשמש כמעין תקציר. מומלץ להרחיב את הידע בקריאה נוספת.

הנחיות פעולה:
  1. שימו לב, כל טור בטבלה מתייחס לאוכלוסייה אחרת.
  2. יש לקרוא בעיון את הפירוט אודות האוכלוסייה המדוברת ולפעול על פי ההמלצות.

בתכנון ההוראה יש להתבסס על מוקדי הכוח של כל אוכלוסייה, ולבצע התאמות בשיעור בהתייחס לאתגרים המפורטים.

קישורים לחומרים נלווים:

מיפוי אוכלוסיות – טבלה לדוגמה

טיפים וחסמים