מיפוי לתלמיד כהכנה לעתיד

כלי זה מכיל שני מיפויים (מיפוי לגיל היסודי ומיפוי לגיל העל יסודי), שנועדו לאסוף מידע רלוונטי בתחומי התפקוד השונים של כל תלמיד. הכלי מסייע באיתור נקודות חוזק ומוקדים לחיזוק, לצורך איתור וגיבוש מטרות לבניית תכנית לימודים אישית ולמעקב אחר התקדמות התלמיד.
הכלי מיועד למורים, תלמידים, קהילת בית הספר ורכזי הפרויקט.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

היכרות של מספר חודשים עם התלמיד וניסיון בעבודה עמו

הנחיות פעולה:
  • ביצוע תצפיות בסביבות משתנות (שיעור מחנך, שיעורים מקצועיים, הפסקה).
  • שיחה עם ההורים לאיסוף מידע על התנהלות התלמיד בבית.
  • שיחה עם התלמיד, בהתאם ליכולתו.
  • עדכון הטבלה בהתאם למידע שנאסף.
  • חילוץ מטרות לתכנית עבודה אישית מתוך הממצאים.

ביצוע מעקב פעמיים בשנה ועדכון תכנית הלימודים האישית בהתאם.

קבצים להפעלת הכלי:
טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:
  • מומלץ להשתמש בכלי זה כבסיס לכתיבת התל"א/ תח"י של התלמיד.
  • מומלץ לעדכן את הכלי באופן תדיר ושוטף לגבי כל תלמיד.
  • חשוב לבצע מעקב בתחילת כל שנה ובסופה, על מנת לבדוק התקדמות במטרות שהוצבו.
חסמים ואיך התמודדתם איתם:

החסם העיקרי הוא תכלול המידע המצטבר לגבי כל תלמיד – על כן אנו ממליצים לפתוח טופס מעקב אחד ורב שנתי עבור כל תלמיד, ועל גביו לאסוף מידע  בכל שנות הלימודים (בהתאם לגיל).