הכשרת מורים בכתיבת קורס עיוני

הכשרה המאפשרת למורים לפתח קורס עיוני (יחידת לימוד מתמשכת או קורס בין תחומי) סביב סילבוס מובנה. הכלי מתאים לצוותי הוראה בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים. תכנית גפ״ן מס׳ 9678

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

ההכשרה מתאימה לצוות מקצוע, צוות שכבה או לכל צוות המורים.  התכנית מופיעה במאגר גפ״ן – תכנית מס׳ 9678

יש צורך לקבוע סדרת מפגשי הדרכה או השתלמות מוסדית בת 30 שעות.

 

הנחיות פעולה:
 1. הכרות עם עקרונות המודל ההוליסטי, ודיון על הרחבת האוטונומיה של המורה ותפקידו במאה ה-21.
 2. הכרות עם מבנה הסילבוס ו"שלוש המתנות".
 3. בחירת נושא מרכז לקורס, ואיסוף חומרים ורעיונות בעזרת דף אסוציאציות.
 4. בחירת תוצר וכלי הערכה, וכתיבת טיוטה ראשונה לסילבוס קורס.
 5. כתיבת סילבוס מפורט לקורס, והצגתו במליאת ההכשרה לפני יישום בכיתה.
קישורים לחומרים נלווים:

נספחים להורדה:

תרשים זרימה של הקורס

סל כלים פדגוגיים

דף אסוציאציות

תקציר קורס

טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:
 1. התהליך מתפתח באופן הדרגתי, אי אפשר לעשות קיצורי דרך.
 2. חשוב להכשיר את כל הצוות ולא מורים בודדים (כמו צוות מוביל), כדי להעניק תחושת מסוגלות לכל המורים בצורה שוויונית.
 3. רצוי להנחות את המורים לפתח סילבוס סביב תוכן חדש, ולא לכתוב סילבוס לתוכנית הלימודים הקיימת (במקרה כזה המורים יישארו בדרך כלל בגבולות המוכר והידוע, ואנו רוצים לסייע להם לפרוץ גבולות).

 

חסמים ואיך התמודדתם איתם:

תחושת חשש של המורים מפני גודל המשימה – הפתרונות: 

 1. ללכת צעד אחר צעד, ולא לדלג על שלבים.
 2. להקדיש שעות במהלך ההכשרה לכתיבה עצמה.
 3. להקדיש מספר שעות למפגש אישי עם כל מורה, ולקדם אותו פרטנית.
 4. לאפשר למורים לכתוב מספר סילבוסים בשיתוף פעולה (כל אחד כותב סילבוס נפרד, בתהליך של הפריה הדדית).