OKR

מטרת כלי זה לאפיין סוגי מטרות משני סוגים – איכותנית ותוצאתית מדידה.
שילוב שני סוגי מטרות אלו בכלי אחד מאפשר לפתח תכניות פעולה לזהות ייחודית הנשענות
הן על היבטים כלליים, לצד תוצאות הניתנות למדידה.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ מסביר אודות OKR, סרטון הרחבה ותבנית להגדרת OKR-ים שונים.

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה:

OKR

כלי עבודה:

קנווס OKR

דוגמא 1 לשימוש בכלי:

ביאליק הצגת היוזמה לתשפב 19.6.21 – riki casif.pptx (1)

דוגמא 2 לשימוש בכלי:

גולדה מאיר-מצגת להצגה במליאה (1)

דוגמא 3 לשימוש בכלי:

תכנית אגילית המרחב החינוכי – יהודית הרשקוביץ (1)

סרטון הסבר והרחבה:

https://www.youtube.com/watch?v=EIcpFZ5rbHc

טיפים וחסמים