פרלמנט הקולות
פיתוח דגמי הוראה ייחודיים על מנת לקדם את השתלבותם של תלמידי חינוך מיוחד-הפרעות התנהגות במסגרות הקהילתיות הנורמטיביות
רקע ורציונל + מטרה

לאתר היוזמה

בין האתגרים שזיהינו:

  •     אחוז קטן מתלמידי ביה"ס משתלב במהלך לימודיו במסגרות הרגילות.
  •     משך השילוב ואיכותו בקרב המשתלבים במסגרות הרגילות טעונים שיפור רב.
  •     היעדר תוכנית מערכתית לשיתוף פעולה בין כל הגורמים המטפלים בילד.
  •     זעקת בתי הספר הרגילים המתקשים להכיל את התנהגויותיו הקשות של הילד המאתגר.
  •     דו"ח מחקר המצביע על קשיי השילוב: שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי-ספר יסודיים. מעקב אחר יישום "פרק השילוב" בח"מ. (גאון, מילשטיין, מרים 2011) 

אנו מאמינים כי…

  • ניתן לטפל בהפרעות התנהגות בקרב ילדים  ולהביא לשינוי בר-קיימא.   זיהוי הזיקה בין מחשבות, רגשות והתנהגות יביא לשינוי יציב וארוך טווח.
  •  לצוות אחריות על הבאת התלמיד למצב רגיעה ולתהליך מצמיח או להסלמה ושימור הקושי. ראיה רב-מערכתית של תהליך ההתערבות הינה המפתח להצלחה. 

האמצעי: תוכנית התערבות רב-מערכתית (קהילה שותפה פעילה) אינטגרטיבית ורלוונטית לעולם הילד, הגזורה מתיאוריות עדכניות- למידה חברתית (בנדורה), פסיכולוגיה חיובית (סליגמן), פיתוח שליטה עצמית ותושיה נלמדת (תמי רונן) ועיבוד מידע חברתי (קריק ודודג').

קהלי יעד

בתי ספר ח"מ- הפרעות התנהגות ולקויות למידה.

בתי ספר רגילים- כיתות לקויי למידה/מקדמות

תלמידים מאתגרים בכיתות רגילות

הורי התלמידים

יישום - עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

א. הפעלת תכניות התערבות התנהגותיות להקניית מיומנויות וכישורים להתמודדות עם מצבים חברתיים מאתגרים וחיזוק יכולת הניהוג העצמי של התלמיד. כאן נמצא לקט כלים להפעלת הגישה.

ב. עיצוב התנהגות באמצעות תיאורי מקרה, אירועים קונפליקטואליים אותנטיים שהתרחשו בבית הספר, ומשחק תפקידים. אירועים אלה מעובדים לתסריט ומופקים בפורמט של סרטון הנפשה, כשהילדים עצמם משמשים כשחקנים קוליים המגלמים את הדמויות המעורבות בקונפליקט. סרטונים אלה מוצגים בכיתות ומשמשים עזרי הוראה לעיצוב התנהגות.

ג. שת"פ עם ההורים ליצירת שפה אחידה ולהפיכתם לסוכני שינוי מתבצע באמצעות סדנאות תמיכה והדרכה של הורים בבית הספר. הסדנאות מחזקות את תחושת המסוגלות העצמית של ההורים ואף תורמות לחיזוק תחושת הסולידריות של ההורים כלפי הצוות החינוכי.

ד. הכשרת מורים לשילוב נכון ואיכותי באמצעות חיזוק הכוחות הפנימיים שלהם ומתן כלים ישומיים מתוכנן להתבצע במסגרת בית הספר וכהשתלמות בפסג"ה נהריה.

פנייה אישית למשתמש

החזון הגדול — שיעור גדול יותר של תלמידים מאתגרים על רקע קשיי התנהגות יוכלו להשתלב במסגרות החינוך הרגילות. אם המוסד החינוכי יפעיל  את תוכניתנו העוסקת בהתמודדות עם תלמידים מאתגרים, שהיא רב שלבית ורב מערכתית, יושג שילוב טוב יותר של תלמידים בעלי הפרעות התנהגות ע"י הגברת התנהגויות נאותות והפחתת התנהגויות בלתי נאותות.  הדבר יושג באמצעות  הכשרת ההורים לתפקיד של סוכני שינוי, הפעלת תוכניות תמיכה ועיבוד אירועים קונפליקטואליים ביחד עם הילדים, אשר יהפכו לחומרי הוראה.

כאן ניתן למצוא לקט כלים להפעלת הגישה.

פרטי מוסד חינוכי
שם בית הספר:
בית ספר הגליל
סמל מוסד:
220392
יישוב:
נהריה
אתר אינטרנט:
שם המנהלת:
אלון בודנשטיין
טלפון:
דוא"ל:

אודות מוס"ח

הגליל הינו בית ספר לחינוך מיוחד בנהריה המתמחה במתן כלים התנהגותיים ורגשיים לתלמידים בעלי הפרעות התנהגות קשות

פרטי היזמ/ים

אודות היזמ/ים

אנו מאמינים בגישה הוליסטית ,הפעלת הכלים מחזקת את מוקד השליטה הפנימית תוך מעבר מאימפולסיביות להפעלת שיקול דעת – תהליך אשר מעודד את הפרט לקחת אחריות על חייו. כל זאת ברוח "אני מוביל את חיי להצלחה"- סיסמת בית-הספר משכבר הימים.

אורי אלון, מוביל  היוזמה 052-8910507

urilon@tzafonet.org.il

אודות היזמ/ים

אורי אלון, מוביל הניסוי

052-8910507

urilon@tzafonet.org.il

גב' אלסה שגב שוהם, מפקחת ביה"ס,

ד"ר אלון בודנשטיין, מנהל ביה"ס

אורי אלון, מוביל הניסוי

גאולה שייביץ, סגנית מנהל

רוני פרץ-אמסלם, מחנכת

כלים רלוונטים
פרלמנט הקולות נהריה_תמונה

תיבת האוצרות לניהוג עצמי

אוסף של כלים מנטליים לניהוג עצמי המאפשרת לפרט לבחור בהתנהגויות חלופיות ויעילות לאלימות