תיבת האוצרות לניהוג עצמי

תיבת האוצרות לניהוג עצמי היא אוסף של כלים מנטליים לניהוג עצמי המאפשרת לפרט לבחור בהתנהגויות חלופיות ויעילות לאלימות.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הכלים המנטליים לניהוג עצמי במסגרת ״תיבת האוצרות״ מותאמים ליישום במסגרת מערכת השעות (למשל שיעורי חברה, מפתח הלב…). לרשות המפעיל ראו כאן באתר הפרלמנט ערכה של חומרי הוראה להקניית הכלים: מערכי שיעור מפורטים, מצגות, סרטונים בהפקה מקורית הממחישים אספקטים חשובים לכל כלי וטקסטים.

הציוד הנדרש

עמדת מורה של מחשב – מקרן כולל מערכת שמע, הדפסה בצבע של הכרזות

ושל תמונות הכלים בגודל A4

מומלץ כרזה גדולה של מערך הכלים (100X70 ס"מ) שתיתלה בכיתה (כרזה על קאפה 10 ס"מ- הביצוע ייעשה בבית דפוס)

היערכות לפעילות

  1. לימוד הרציונל העומד בבסיסו של כל אחד מהכלים לניהוג עצמי
  2. לימוד מערכי השיעור והכרת מגוון עזרי ההוראה שפותחו עבור כל אחד מהכלים
  3. בתיאום עם הנהלת בית הספר: מינוי מורה המרכז את הנושא וקביעת לו"ז במערכת השעות להוראת הכלים (לדוגמה במסגרת כישורי חיים)
  4. מדידת רמת הבסיס של המצב הקיים של אירועים שאינם הולמים את דרישות המערכת (מרדנות, אלימות וכד')
הנחיות פעולה:

יש להקנות את התכנית לתלמידי הכיתה באופן מדורג ועל בסיס יומי, תוך תהליך הערכה כדי למדוד את תוצאות ההתערבות. כל אחד מהכלים המנטליים המוצעים מאפשר שליפה של תכנית פעולה מותאמת מצב בזמן קצר ומונע תגובות אלימות.  מערך הכלים כולל 8 כלים המתפרסים על פני 3 שלבים:

שלב טרום עימות: משקפת (לבחינת המרחב החברתי והמצב האישי טרם כניסה לאזור המועד לקונפליקט), רמזור (לעצירה בטרם הכניסה למרחב המסוכן, בחינת הדרך וחישוב מסלול מחדש),
מיכל (לבחינת מפלס הרגשות השליליים- בהשלמה לכלי המשקפת)
לב העימות: נשימות וקרקוע (הורדת עוררות המתבטאת בקצב לב מהיר, לחץ דם גבוה, הזעה וכד'), שלט (הפעלת תוכנית מגרה חלופית ליציאה מהקונפליקט), מסננת (יכולת לחסום מסרים פוגעניים ולהבחין בין אלה שלא ולהעבירם) שוער (התמודדות עם פגיעה, הגברת יכולת הספיגה וההתאוששות ממנה)
לאחר-עימות: הקול בראש (היכולת להעצים את הקול החיובי האופטימי מחד ולקבל רגשות קשים כמו עצב כחלק חשוב מאיתנו מאידך).

בזמן יישום הכלי, על איש החינוך בעצמו להשתמש בו במצבים אמיתיים מול התלמידים, לספר להם כיצד עזר לו / לבני משפחתו הכלי בבית וכו' (מודלינג ושכנוע).  בזמן לימוד הכלי, כאשר התלמיד פתר קונפליקט באופן טבעי או לאחר שלמד את הכלי, על המורה לשיים ולהמשיג לתלמיד את הכלי, לעגן אותו בקונטקסט מתאים בכדי ליצור סכימה מנטלית יציבה לכלי זה.

קישורים לחומרים נלווים:

סיפור המחשה לדוגמה: המשקפת של אלירון (2:55)

סיפור המחשה לדוגמה: הסיפור ״ואותי בוחרים אחרון!״ (4:04)

 

 

 

טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

טיפ 1 – כדי להצליח ביישום הכלי מומלץ ללמד את הכלי הפיזי לפני הכלי המטאפורי (ראו במערכי השיעור) בכדי לאפשר לתלמיד להבין טוב יותר את מאפייני הכלי.
טיפ 2 – מומלץ שלא למהר ולנסות לדחוס כמה שיותר כלים בפרק זמן קצר, להתחיל בכלי המשקפת ולהמשיך רק אחרי שהתלמידים הבינו את עיקרון השימוש בכלי להמשיך. בכל שלב בלימוד יש לחזק את התלמיד על התקדמותו – "לימוד מדורג".
טיפ 3 – ניתן ומומלץ לשלב את הכלים במקצועות הלימוד- לדוגמה בתנ"ך: איזה כלי היה עשוי לעזור ליפתח? (משקפת…)

הכלי הינו בבחינת טריגר שאמור להפעיל מערכת של התנהגויות מועילות ברגע שמזכירים אותו. כדי לתמוך בכך על המורה לבמות תשתית רגשית, אסוציאטיבית וקוגניטיבית הקושרת את הכלי להתנהגויות המצופות בדעתו של התלמיד.

חסמים ואיך התמודדתם איתם:

חשוב! הישמרו נא מלהפוך את הכלים למה שעלול להיתפס בקרב התלמידים לניסיון המורה לשלוט בו. חשוב ביותר שהילד ייזום את הפעלת הכלי ולכן יש לאמנו לבצע התאמה בין המצב הנתון ובין הכלי.  למשל, עדיף לומר: "אם זה היה אני, הייתי מפעילה את כלי המשקפת כי…." במקום להאשים: "זה הכל בגלל שלא הפעלת משקפת!" או בזמן אירוע לצעוק על הילד "תפעיל שלט!".

תמיכה ניתן לקבל באמצעות מדור "צור קשר" באתר הפרלמנט.