הקול בתמונה
צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.
רקע ורציונל + מטרה

לכל ילד יש זכות להביע את דעותיו, להשמיע את 'קולו' ולהיות שותף בהחלטות המשפיעות על חייו (אמנת האומות המאוחדות לזכויות הילד, 1989). 

תלמידים רבים חוששים לבטא את עצמם בבית הספר: הם חשים שבשל גילם ומעמדם, לא מייחסים ערך רב למחשבותיהם, דעותיהם, רגשותיהם ומצבם החברתי. Photovoice הנה שיטה המבוססת על נתינת מצלמה בידיהם של חסרי 'קול', כדי שיבטאו באמצעותה את עולמם הרגשי והחברתי, באופן שישיב להם את 'קולם' ואת יכולתם להשפיע על חייהם.

על בסיס רעיון ה- Photovoice  פיתחנו את תוכנית "הקול בתמונה". התכנית נחקרה במסגרת עבודת הדוקטורט של ד"ר אבי המי (יזם התוכנית), ונמצאה כמקדמת למידה רגשית חברתית, ומפתחת אצל משתתפיה תכונות כגון: מודעות ושליטה עצמית, יכולת קבלת החלטות, יכולת עבודה בצוות וניהול קונפליקטים, תקשורת בין-אישית, אמפתיה, מעורבות בקהילה ויכולת להתמודד עם מצבי עמימות ואי ודאות.

בסיס תיאורטי

יש עדויות רבות לכך שהתהליך חיזק את תחושת השייכות של התלמידים ואת רצונם ליטול חלק פעיל בחיי בית הספר, והביא, בסופו של דבר, לשינוי חיובי באקלים הרגשי והחברתי. תלמידים ציינו שהם אפשרו לאחרים להכיר אותם, פיתחו מיומנויות הקשבה, חיזקו ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות, וקיבלו אומץ לומר מה מפריע להם, להביע את  דעתם, וגם לעמוד על שלהם. הם חוו שמקשיבים להם ומובילים שינוי ביחד איתם.

המורים שעברו את הכשרת התוכנית וחוו אותה בעצמם, סיפרו שהשימוש בצילום העמיק את הקשר, האמפתיה והסולידריות בינם לבין התלמידים, ואף חיזק את יכולתם לבטא 'קול' משלהם בבית הספר ולחוות נראוּת, תחושת ערך עצמי ומקצועיות.

קהלי יעד

תלמידים בבתי ספר יסודיים בכיתות  ד'-י', בכל מסגרות החינוך, ומוריהם.

יישום - עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

כשלב מקדים, עוברים צוותי ההוראה סדנת הכשרה להנחיית התוכנית בכיתות. הסדנה, בת כ- 30 ש' נערכת במסגרת השתלמות בית ספרית/פסגה, ובמהלכה מיישמים המורים בעצמם את כל שלבי התוכנית, וחווים בעצמם חיזוק ביכולתם לבטא את 'קולם' בבית הספר.

יישום התוכנית מתקיים בכיתות במסגרת שעה שבועית ייעודית (למשל 'כישורי חיים', או 'מפתח הל"ב'). כל אחד מתשעת שלבי התכנית מלווה בתהליך רפלקטיבי מובנה – של התלמידים והמורה שמנחה את הכיתה:

  1. הכשרת התלמידים במיומנויות צילום בסיסיות, וחשיפתם לכוחה של המצלמה לבטא תפישות עולם ונקודות מבט אישיות.
  2. יצירת מרחב מאפשר ושוויוני בכיתה, באמצעות צילום הדדי ורפלקציה משותפת.
  3. חשיפת הנושאים שמעסיקים את התלמידים, באמצעות דימויים מצולמים על חווייתם בבית הספר. ניתן להרחיב שלב זה ולעסוק בחיי התלמידים מחוץ לכותלי המוסד החינוכי.
  4. מתוך שלל הדימויים המצולמים, בוחרים התלמידים נושאים שברצונם לחקור ולבחון דרכים לשיפורם. למשל: איך ניתן לחזק את תחושת הבית בבית הספר? איך ניתן לשפר בו את תחושת החברות והשיתופיות? איך ניתן ליצור בו מרחב, שבו תלמידים, מורים ומנהלת יוכלו להיפגש ממקום שוויוני? ועוד.
  5. הרחבת הפרספקטיבה אודות הנושא שנבחר לשינוי, באמצעות ראיונות עם תלמידים אחרים, מורים וצוות הניהול, איתור חומרים רלוונטיים באינטרנט וכד'.
  6. התלמידים מתכננים תוכנית פעולה לשינוי המצב הקיים. הם מכינים מצגת הכוללת את הדימויים שהובילו לבחירת הנושא, את תמצית הנתונים שנאספו ואת התוכנית ודרכי הפעולה לשינוי המצב.
  7. מפגש עם צוות הניהול של בית הספר להצגת השינוי וההצעות הפעולה. במפגש נקבע לוח זמנים ליישומן.
  8. הקמת תערוכה במטרה לשתף את כלל קהילת בית הספר בתהליך.
  9. ביצוע התוכניות לשינוי.
פנייה אישית למשתמש

עדויות להצלחה

התהליך חיזק את תחושת השייכות של התלמידים ואת רצונם ליטול חלק פעיל בחיי בית הספר, והביא, בסופו של דבר, לשינוי חיובי באקלים הרגשי והחברתי. תלמידים ציינו שהם אפשרו לאחרים להכיר אותם, פיתחו מיומנויות הקשבה, חיזקו ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות, וקיבלו אומץ לומר מה מפריע להם, להביע את  דעתם, וגם לעמוד על שלהם. הם חוו שמקשיבים להם ומובילים שינוי ביחד איתם.  

המורים שעברו את הכשרת התוכנית וחוו אותה בעצמם, סיפרו שהשימוש בצילום העמיק את הקשר, האמפתיה והסולידריות בינם לבין התלמידים, ואף חיזק את יכולתם לבטא 'קול' משלהם בבית הספר ולחוות נראוּת, תחושת ערך עצמי ומקצועיות. 

פרטי מוסד חינוכי
שם בית הספר:
בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס
סמל מוסד:
410118
יישוב:
כפר סבא
אתר אינטרנט:
שם המנהלת:
עליזה סוקל
טלפון:
דוא"ל:

אודות מוס"ח

בית הספר הירוק ע"ש שמעון פרס, כפר סבא (ס״מ 410118)

מנהלת בית הספר: עליזה סוקל

צוות הפיתוח: טל יפת ושני קליש

פרטי היזמ/ים

אודות היזמ/ים

אודות היזמ/ים

דר׳ אבי המי

דר׳ אבי המי

052-2729896

hemyx123@gmail.com

כלים רלוונטים
1

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום

צילום הדדי שמאפשר לחברי קבוצה לבטא את תפיסתם באשר לזולת