עבור לתוכן

ניסוי: מדעי הרוח – מבחנים ומשימות הערכה עם AI

החזון שלנו …..

*……

אודות הניסוי

הניסוי …..״ מפתח מודל תיאורטי ופרקטי וסדרה של פרקטיקות _________, בסיוע בינה מלאכותית. בניסוי שהחל בתחילת שנת הלימודים תשפ״ה, משתתפים תלמידים ומורים __________, והוא מובל ע״י צוות משולב של חוקרים, מדריכים ומובילי חינוך מהמכון למחקר יישומי של  בינה מלאכותית בחינוך והמזכירות הפדגוגית.

מה האתגר?

שותפי המחקר תעדו ביומן המחקר שבוע הוראה בכיתותיהם. יומני המחקר נותחו בבינה אנושית ובינה מלאכותית, ומתוכם כמו גם מפגשי מיקוד עם מדריכי מתמטיקה, אותרו _______  אתגרים שונים ב_______:

 1. ר

מה מטרת המחקר?

מטרת הניסוי היא 

מה קורה בניסוי?


הניסוי מתנהל בשיטת ״מחקר עיצוב חינוכי, שהוא

 • מכוון שינוי
 • מונחה עמדה ערכית ברורה וגלויה
 • ממוקד בבעיות מורכבות בסביבה אותנטית
 • מכיר במוערבות החוקר.ת בזירת המחקר, ובשותפות עם שאר השחקנים בזירה
 • ניזון מ- ומחוייב ל- תיאוריה ופרקטיקה בו זמנית 

תרשים זרימה של תהליך ניסוי

הפעילות עניפה מאד. כאן כמה מהדברים שמתרחשים בניסוי:

 • נובמבר 2023: אתגרים בעולם האמיתי | במשך שבוע הוראה/למידה שלם, המורים תיעדו ב״מחברות מחקר״ את תהליכי ההוראה/למידה בקורסים הדיגיטליים בהם משתתפים תלמידיהם, וזיהו שישה אתגרים מרכזיים.
 • דצמבר-ינואר 2023: פתרונות מהירים | המורים התחלקו לקבוצות אתגר, וכל קבוצה פיתחה פתרונות מעשיים מהירים לאתגר בו בחרה. קבוצות האתגר נתנו משוב הדדי זו לזו לצורך שיפור הפתרונות
 • נובמבר-דצמבר 2023: מפות ידע |  צוות החוקרים בנה מפת ידע מפורטת, כתשתית ידע עמוקה לפיתוח המודל הפרקטי והמעשי שהניסוי יצור.  

מי משתתף בניסוי?


שותפי הניסוי הם מורים _______. הם מלמדים ב _________, מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים.

מקיף גרוס, קרית גת |  

מי מפעיל את הניסוי?

וועדת ההיגוי מובילה את הניסוי, וקובעת את האתגרים בהם הוא יתמקד, כיווני הפעולה וסדרי העדיפויות. בוועדה חברים הארגונים השותפים בניסוי:

 • המכון למחקר יישומי של בינה מלאכותית בחינוך באגף המו״פ של משרד החינוך
 • המזכירות הפדגוגית: __________

הכירו את מפת הידע


רוצים להכיר לעומק את האתגרים הקשורים ___________
״מפת הידע״ שערך צוות החוקרים כתשתית לביצוע המחקר, מתבססת על ידע שטח עדכני שנאסף בבתי הספר המשתתפים בניסוי, ידע אקדמי של מיטב החוקרים בעולם בתחום, וסקירה של חזית הפתרונות הטכנולוגיים הזמינים כיום. 

תוצרים ראשונים, לשימושכם: כלים ופרקטיקות


יש משהו שאפשר כבר לשתף עם קהל המורים?