עבור לתוכן

ניסוי: כשירויות מורים ותלמידים בעולם רווי בינה מלאכותית

רובוט מוקף באייקונים הקשורים ללמידה

"השאלה האמיתית היא לא האם מכונות חושבות,
אלא האם אנשים חושבים.."

פרדריק סקינר

אודות הניסוי

כחלק מהמאמץ להתאים את ההוראה, הלמידה וההערכה לעידן הבינה המלאכותית יש צורך להגדיר מהי ״כשירות בינה מלאכותית״: מהם הידע, המיומנויות, הערכים והגישות הנדרשות ממורים ותלמידים בעידן רווי בינה המלאכותית במסגרת החינוך הבית ספרי. 

הניסוי ״כשירות בינה מלאכותית למורים ולתלמידים״ בוחן היבטים שונים של כשירויות הנדרשות ממורים ותלמידים בעת השימוש בטכנולוגיה זו ומפתח מודל תיאורטי ויישומי הנגזר מהיבטים אלה. הניסוי נערך בשותפות של אגף מחקר, פיתוח ניסויים ויוזמות עם המזכירות הפדגוגית, יחידת התקשוב ומנהל עובדי הוראה, משרד החינוך. ההתנסות נערכת ב 14 חטיבות ביניים. 

שאלות הניסוי

 1. מהי כשירות בינה מלאכותית? כלומר מהן המיומנויות, הידע, הערכים והגישות הנדרשות ממורים ותלמידים בעידן רווי בינה מלאכותית?
 2. באמצעות אילו פרקטיקות ניתן לקדם כשירות זו?

מהלך הניסוי – כיצד אנחנו פועלים?

הניסוי מבוצע במתודולוגיה של ״מחקר עיצובי״ (Design Based Research). הניסוי מבוסס על תהליך ״מחקר עיצובי״ (Design Based Research). עבודת המחקר, הפיתוח וההתנסות מבוצעת במהלך שנת הלימודים תשפ״ד. שש פגישות משמשות כאבני דרך בתהליך במהלכו קבוצת הניסוי מתנהלת בתהליך הבא:

 • מפגשי מליאה (זום) ומפגשים פרטניים
 • התנסויות מורים בכיתות
 • תיעוד ההתנסויות ביומני מחקר 
 • ניתוח יומני המחקר בטריאנגולציה –  שילוב של בינה אנושית ובינה מלאכותית
 • בניה, עיבוד ומיזוג של הממצאים מיומני המחקר למודל כשירות ב"מ
 • תיקוף המודל על ידי שותפי הניסוי
 • יצירת עקרונות למודל הטמעה בית ספרי

תוצרים

מפת הידע

'מפת הידע'  מרכזת ידע תיאורטי ומחקרי לצד ידע יישומי מהשדה החינוכי שנועד לספק מסגרת מושגית וסקירת המצב הקיים לניסוי 'כשירויות מורים ותלמידים בעולם רווי בינה מלאכותית'. 

זרקור על 4 המיומנויות העיקריות הנדרשות לשימוש מוצלח בבינה מלאכותית

כשירות בינה מלאכותית: מקבץ הידע, המיומנויות, הערכים והגישות המאפשרות לאנשים להעריך באופן ביקורתי טכנולוגיות בינה מלאכותית, לנהל תקשורת ולשתף פעולה באופן אפקטיבי עם בינה מלאכותית ולהשתמש בה אופן פעלני בעולם רווי בינה מלאכותית. 

צוות הניסוי פיתח גרסה ראשונית של מודל כשירות ב״מ, על סמך "הלחם" של מספר מודלים אשר פותחו בעולם בשנה האחרונה ותוצרים שפותחו על ידי המורים השותפים בניסוי בבתי הספר.

בימים אלה הצוות מתקף את המודל יחד עם מוסדות החינוך המשתתפים בניסוי, ומפתח ערכה יישומית להערכת הבשלות של מיומנויות אלה ולקידומן בשדה החינוכי.

המודל כולל 4 מיומנויות: זיהוי מנגנוני בינה מלאכותית, שימוש יעיל ומושכל בבינה מלאכותית, תפקוד אתי בתחום הבינה המלאכותית, שימוש פעלני בבינה מלאכותית


>> 60 מילים על כל אחת מ-4 המיומנויות

מיומנות 1- זיהוי מנגנוני בינה מלאכותית

זיהוי מנגנוני בינה מלאכותית היא מיומנות מכרעת הן למורים והן לתלמידים שכן היא מניח את הידע הבסיסי הנדרש כדי לנווט ולעסוק באופן ביקורתי ביישומי ב"מ בהקשרים שונים. על ידי תפיסת מנגנוני הבינה המלאכותית, אנשים יכולים להעריך טוב יותר את היכולות, המגבלות וההשלכות האתיות של כלים ומערכות בינה מלאכותית, מה שמוביל להחלטות מושכלות יותר ולפתרונות חדשניים במסגרות חינוכיות ומחוצה לה. מיומנות זו היא בסיסית להבנת ההשפעה הנרחבת של ב"מ בחיים המודרניים והפוטנציאל שלה להתקדמות עתידית.

מיומנות 2- שימוש יעיל ומושכל בבינה מלאכותית 

שימוש יעיל ומושכל בכלי בינה מלאכותית היא מיומנות שמקיפה מערך מקיף של יכולות ליבה החיוניות למינוף טכנולוגיות בינה מלאכותית ביעילות ולניווט בנוף המתפתח במהירות שבה טכנולוגיות בינה מלאכותית משפיעות יותר ויותר על כל היבט של החיים והעבודה. זה מטפח מעורבות קריטית עם כלי בינה מלאכותית, מקדם הבנה של היכולות והמגבלות שלהם, דבר חיוני לפיתוח פתרונות מונעי בינה מלאכותית שהם אתיים, יעילים ומותאמים לצרכים ספציפיים. על ידי שליטה במיומנות זו, אנשים מוכנים טוב יותר לתרום ולשגשג בעתיד שבו ב"מ ממלא תפקיד מרכזי.

מיומנות 3- תפקוד אתי בתחום הבינה המלאכותית

מיומנות התפקוד האתי בתחום הבינה המלאכותית היא עיקרית במסגרת הב"מ למורים ולתלמידים. היא מדגישה את הצורך בשיקולים אתיים, כגון הגינות, פרטיות ואחריות בפיתוח ושימוש בינה מלאכותית. מיומנות זו כוללת הבנה והתייחסות להטיות פוטנציאליות במערכות בינה מלאכותית, תוך הבטחה שהן לא מנציחות אי שוויון או נזק. עבור מחנכים, זה מדגיש את החשיבות של ללמד תלמידים לא רק כיצד פועלת בינה מלאכותית אלא גם כיצד להעריך באופן ביקורתי את התוצרים שלה ואת  השפעתה על החברה. תלמידים הלומדים לנווט במורכבות האתית של בינה מלאכותית, יעשו שימוש אחראי בעתיד בו ב"מ תשתלב יותר בחיינו, ויקדמו שימוש המתאים לערכים אנושיים ותורמות באופן חיובי לרווחה החברתית.

מיומנות 4- שימוש פעלני בבינה מלאכותית 

הסוכנות, בהקשר זה, מתייחסת לשימוש יזום ומכוון בבינה מלאכותית, המבטיחה שהפריסה שלו תואמת שיקולים אתיים, מקדמת שוויון ומשפרת את היכולות האנושיות מבלי להחליף אותן. גישה זו דורשת הבנה ביקורתית של הפוטנציאל והמגבלות של AI, מטפחת סביבה שבה AI משמש ככלי להעצמה ולא כאמצעי לצריכה פסיבית. מיומנות זו שואפת להבטיח שבני אדם יישארו בחזית קבלת ההחלטות בעתיד המשופר בבינה מלאכותית, תוך מינוף טכנולוגיה כדי להגביר את היכולות האנושיות במקום להחליף אותן.


שותפי הניסוי

השטח החינוכי

אנשי הוראה מחטיבות ביניים בכל המגזרים והאיזורים:

 • 14 חטיבות ביניים 
 • 43 מורים
 • 14 מנהלים
 • 14 מקצועות שונים

חטיבות הביניים:

חטיבת ביניים ב' סריסה ירכא | תיכון מעיין פ"ת | בית אקשטיין גן שמואל | חט"ב אבן חלדון סח'נין | ישיבת אמית יגל אשדוד | קמפוס חוף אשקלון דרכא | קריית החינוך בן יהודה נס ציונה | תיכון מעיין שחר עין החורש | מקיף א' אשדוד | עמל תעופה וחלל מעלה אדומים | חטיבת ביניים ב'  יפיע (החדשה) | אורט גרינברג טבעון | חט״ב אורט סאג'ור | דרכא זינמן דימונה

צוות ההיגוי ומובילי הניסוי

צרו קשר


האתגר שבמוקד הניסוי – קידום כשירויות בינה מלאכותית -מעסיק אותך? רוצה לשתף פעולה איתנו? נשמח לשוחח איתך.
יפעת פילו:
מייל yifatfi@education.gov.il      ווטסאפ: 972 054-620-8154