עבור לתוכן

מרחבי חינוך – אודות המסלול

כביש עולה ויורד ועולה ובשני צידיו יער

נקודת ה-START של המסלול – משילות משולבת

מהות המהלך של מרחבי חינוך הוא הליך רגולטורי שיתופי לחיזוק החינוך הציבורי וזאת באמצעות פיתוח מרחב חינוך יישובי שבו ישנה אפשרות בחירה בין מוסדות חינוך, תוך שמירה על עקרונות החינוך הציבוריים ועל ניעות חברתית בפרט לאוכלוסיות מוחלשות.
הליך זה מגיע כתוצאה מהחלטת ממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 להזמין רשויות וערים להשתתף במהלך להרחבת אזורי הרישום ויישום בחירה מבוקרת, וזאת על מנת להתמודד עם שתי תופעות המתרחשות במערכת החינוך בארץ:

  1. הורים רבים מפנים את ילדיהם לבתי ספר שאינם באזור הרישום הרשמי שלהם.
  2. הגעה של פניות רבות לפתיחה של מוסדות חינוך ייחודיים במסגרת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי.

הטמעת המהלך עוזרת לרשות להרחיב את השימוש בכלים של רגולציה שיתופית, בכל תחום שהרשות מבקשת לקדם ולהפעיל.

מטרת המסלול

יחידת מרחבי חינוך עוסקת בפדגוגיה של המרחב הרשותי– בפרספקטיבה הרשותית של מערכת החינוך.
מהות המהלך של מרחבי חינוך הוא הליך רגולטורי שיתופי לחיזוק החינוך הציבורי.

הליך זה מתבטא בשלושה צירים מרכזים:

  1. פתיחת אזורי הרישום ברשויות מקומיות.
  2. הרחבת אפשרות הבחירה להורים באופן מבוקר.
  3. יצירת מגוון פדגוגי במרחב החינוכי.

משילות משולבת במרחבי חינוך מתאפיינת במנגנונים סדורים וקבועים המאפשרים לה לייצר הליכים הוגנים, שקופים, מהימנים וקלים להבנה.

דבר זה מאפשר ומייצר בקרב מקבלי ההחלטות אמון אשר מוביל ישירות ליישום מדיניות.
הטמעת המהלך עוזרת לרשות הרחיב את אופן המשילות השיתופי בכל הליך רגולטורי, בכל תחום שהרשות מבקשת לקדם ולהפעיל. 

תכנית זו יצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה מיולי 2010, ביוזמת הנהלת משרד החינוך.
התכנית מיושמת כיום בלמעלה מ- 60 רשויות ובכ- 900 בתי ספר.