עבור לתוכן

מרחבי חינוך – מסלול בית ספרי

שני ילדים עם כובעים יושבעים על דשא. ילד אחד קורא מספר לילד השני

עדכון תפיסה

מטרה: המשגת תפיסה חינוכית

במתודולוגיה לעדכון התפיסה פועלים בשני ערוצים:

  1. פנימי – התבוננות פנימית במטרה להמשגה חדשה המתארת את השתנות המציאות ומאפשרת הסתכלות מזווית רחבה על ההשפעות החינוכיות הפוטנציאליות.
  2. חיצוני – אינטראקציות מגוונות לשם המשך העמקה והרחבה של ההמשגות החדשות.

שלב ההמשגה יהיה בבסיס תהליך פיתוח הזהות הארגונית כך שיבואו לידי ביטוי שלל הפעיליות המשמעותיות בבית הספר.

המהלכים והפעולות בשלב עדכון התפיסה

  • להתעדכן, להכיר ולהתמצא בהמשגות חדשות ודוגמאות היכולות להסביר את המציאות החיצונית והפנימית.
  • הארגון החינוכי ישתמש בהמשגות לצורך הרחבה/ערעור של פרדיגמות וצמצום הפער בין מציאות פנימית לחיצונית בבית הספר.
  • חיבור הזהות הארגונית למציאות החיצונית ובחינת מידת הרלוונטיות של הזהות, העקרונות, המהלכים הארגוניים והפדגוגיים למציאות המתהווה.
  •  זיהוי אתגרים והזדמנויות מרכזיים בהמשך לעדכון התפיסה.

כלים ליישום:

כלי שלושת האופקים – כלי חיזוי המספק מסגרת חזותית לאפיון כיצד מגמות ופעולות משתנות לאורך זמן באופקי זמן קצרים, בינוניים וארוכים.

העידן הקונספטואלי יש המתייחסים לעידן זה כאל עידן האינטואיציה והשינוי בתודעה ויש המכנים אותו כעידן היצירתי או עידן הדימיון, כך או כך זהו העידן הגדול הבא של העולם המערבי.

VUCA – מציאות המאופיינת בשילוב של תנודתיות, חוסר ודאות, מורכבות ועמימות.

ארגון מורכב מסתגל – הוא ארגון הבנוי כמערכת אקולוגית פתוחה ודינמית בעלת יכולת להסתגל ולהתאים עצמה למציאות המורכבת והמשתנה.

חשיבת עתיד – שיטה רב תחומית סדורה לזיהו מגמות ובניית תרחישי עתידים אפשריים בכל תחומי החיים ולעיצוב עתיד רצוי בהווה כדי להיערך להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהם.

שלומות – חתירה לשגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה: תעסוקה, הכנסה,דיור, איזון עבודה ופנאי, בטחון, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבות חברתית, איכות הסביבה, חינוך וקהילה.

תמורתיות – יכולת הסתגלות והתאמה במציאות של אי ודאות ושינוי מתמיד, מתעדכנת ומגבירה את הרלוונטיות תוך עיצוב עתיד רצוי. תמורתיות יישומית לחנך בהווה באופן שיהיה רלוונטי לעתיד בלתי ידוע ושונה.

בתי ספר – אפיון ארגוני

מטרה:

האפיון הארגוני נועד לסייע לצוותים לדעת באיזו מידה הארגון החינוכי בשל לתת מענים ייחודיים למציאות המשתנה בהיבטים הארגוניים והפדגוגיים ועד כמה הפעולות של הארגון חסינות בפני תמורות מסוגים שונים.

אפיון ארגוני טוב יכול לסייע למלווים ולצוותים לגבש עקרונות ודרכי פעולה שיסייעו להתמודדות ולהתפתחות טובה לאורך זמן ובאופן זה לממש את ההבטחה החינוכית באופן הטוב ביותר.

אפיון ארגוני מקיף נשען על מספר מסגרות תפיסתיות לצד כלי אבחון רלוונטיים שיסייעו לזהות באופן בהיר ומדיוק את נקודות החוזק ונקודות התורפה לשם תכנון מהלכים ארגוניים ופדגוגיים לקידום הזהות הארגונית.

כלים ליישום

כלי שלושת האופקים – כלי חיזוי המספק מסגרת חזותית לאפיון כיצד מגמות ופעולות משתנות לאורך זמן באופקי זמן קצרים, בינוניים וארוכים.

מסגרת קינפיןמסגרת תפיסתית המסייעת לאפיין את מרחבי אי הוודאות בחיים הארגוניים וסביבות הפעולה בשני צירים מרכזיים: תפיסה מצבית (מאורגן/לא מאורגן) וגישת ההתמודדות (למידה מול פעולה).

ארבעת הדפוסים – כלי שפותח על ידי ה- IFTF ומאפשר אפיון ארגוני המתבסס על 4 דפוסים אחרי מגיפות: צמיחה, אילוצים, התמוטטות ושינוי יסוד.

ארגון מורכב מסתגל – הוא ארגון הבנוי כמערכת אקולוגית פתוחה ודינמית בעלת יכולת להסתגל ולהתאים עצמה למציאות המורכבת והמשתנה.

OKR – כלי אפיון שיתופי להצבת מטרות איכותניות לצד תוצאות הניתנות למדידה.

תכנון דרכי יישום

מטרה:

לאחר שאפיינו את הארגון נותר לבחור כלים תכנוניים שיקדמו את ההיבטים המעשיים של פיתוח הזהות הארגונית, ובכך יקדמו את הארגון לעבר העתיד הרצוי.

היבטים אלה כוללים רכיבים ארגוניים ו/או פדגוגיים שיביאו לידי ביטוי תכנית עבודה ממוקדת להטמעה והרחבת מעגלי העשייה להיבטים שנבחרו לאור עדכון התפיסה והאפיון הארגוני.

כלים רלוונטים:

כלי מחזור הלמידה – AAR – מורכב משלושה שלבים המשלימים ומחזקים תכנון האחד את השני ציפייה, פעולה והתבוננות. מטרת הכלי הינה לתכנן ולעצב פעולות ומהלכים באמצעות שלב הציפייה, דרך ביצוע ההתנסויות.

OKR – כלי אפיון שיתופי להצבת מטרות איכותניות לצד תוצאות הניתנות למדידה.

AGILE – מסייע לתכנון מהלכים זריזים וגמישים (זמי"שים) לקידום הארגון,להתנהלות במציאות משתנה ולפיתוח הזהות הייחודית באמצעות בניית מהלכים ממוקדים ומנגנון פעולה יישומי.

"כוכב-ים"– מיסייע לבחון באילו פעולות כדי להשקיע ואילו פעולות כדאי להפחית ו/או לעצור.

ממטרה לפעולה – מסייע לבחון את סוג הפעולות שאפשר לבצע על פי "התיאבון" להתפתחות של בית הספר. הוא מאפשר לתרגם מטרות לפעולות תכנון ולבחון היכן נמצאות הפעולות על הרצף בין אזור הנוחות לאזור הצמיחה.