עבור לתוכן

שלב 1: צוות מו״פ אקלים S.E.L

בחלק זה ניתן למצוא כלים מסייעים להקמת צוותי מו"פ אקלים S.E.L בית ספריים ולהובלת המהלך

כמה זוגות ידיים יוצרות צורת לב

לפי תפיסת ה-S.E.L המערכתית התחום הרגשי-חברתי בבתי הספר נוגע ושייך לכלל קהילת בית הספר. לפיכך, תחום ה-S.E.L אינו תחום אחריותה הבלעדי של היועצת אלא צריך לכלול מערך רחב יותר של בעלי תפקידים בבית הספר. זאת משום שישנה חשיבות ומשמעות למגוון תחומי הדעת והתפקידים המיוצגים בצוות המוביל ומקדמים את תהליך ההטמעה של הלמידה הרגשית חברתית בזירות ומרחבים השונים. 

חשוב ביותר כי צוותי אקלים ה-S.E.L המובילים יכללו מנהל.ת או סגן.ית, מתכלל.ת (כלומר איש או אשת צוות שאחראי.ת על כלל המהלך מטעם בית הספר) יועצת ואנשי צוות נוספים לפי בחירת בית הספר שמובילים את הקמת התשתית הרגשית-חברתית בבית הספר. כמובן שגם הנוכחות וההובלה של מנהל.ת בית הספר אף הן חיוניות ביותר להשלמתו והצלחתו של המהלך.

הקמת צוות מו"פ אקלים S.E.L

הובלת מהלך

צוות מו"פ אקלים S.E.L: תהליכי משוב ובקרה