עבור לתוכן

שלב 2: הכרת מיומנויות ה-S.E.L ומפת מרחבי היישום

שלב חשוב המהווה הקדמה קצרה ללב המהלך

שני אטבי כביסה אוחזים בשני לבבות אדומים האחד מול השני.

לאחר הקמת הצוותים הבית ספריים, חשוב כי הם ראשית יכירו את גלגל המיומנויות הרגשיות חברתיות ומפת מרחבי היישום שלהן בבית הספר והקהילה שסביבו. בדרך זו הם מתחילים את דרכם בהובלת תשתית ה-S.E.L הבית ספרית.

שלב זה מהווה הקדמה קצרה לשלב הבא בו נתוודע לשאלון וערכת המיפוי הבית ספרית באמצעותה נתחיל את המהלך עצמו.

מיומנויות ה-S.E.L

גלגל מיומנויות ה-S.E.L שבתמונה כולל 5 מיומנויות מרכזיות: מודעות עצמית, ניהול עצמי, מודעות חברתית, התנהלות חברתית ואוריינות גלובלית.

מיומנויות ה-S.E.L הן חלק מגלגל המיומנויות שהוגדר בתפיסת הלמידה 2030

לגל מיומנויות הלמידה שהוגדר כחלק מהגדרת דמות הבוגר 2030 כולל בתוכו את חמשת מיומנויות ה-S.E.L לצד מיומנויות נוספות: 6 מיומנויות קוגניטיביות - אוריינות שפתית, אוריינות מתמטית, אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, אוריינות דיגיטלית. מיומנות גופנית - אוריינות גופנית בריאותית ו-5 המיומנויות הרגשיות חברתיות: תוך אישיות - מודעות עצמית והכוונה עצמית, בין אישיות - מודעות חברתית, התנהלות חברתית ואוריינות גלובלית.

מפת מרחבי היישום לתשתית S.E.L מערכתית בית ספרית

מפת מרחבי היישום - כוללת 10 מרחבים המחולקים לארבע זירות מרכזיות בבית הספר:
זירת הצוות החינוכי: 
מיקוד בלמידה חברתית-רגשית של המנהל/ת והצוות החינוכי.
זירת התלמיד/ה והכיתה:
שיעור ייעודי להקניה ותרגול של מיומנויות חברתיות ורגשיות.
      שילוב למידה חברתית-רגשית בהוראה בתחומי הדעת.
      מעני למידה חברתית-רגשית מותאמי צרכים.
      שיתוף ומתן ביטוי לקולם של תלמידים.
      זירת בית הספר כארגון:
      אקלים כיתתי ובית ספרי תומך.
     משמעת מידתית והוגנת.
     למידה ארגונית לשיפור מתמיד.
      זירת הקהילה:
      שותפות עם הורים
שותפות עם הקהילה