עבור לתוכן

שלב 4: למידה מתוך התנסות

שלב מרכזי שמהווה את ליבו של תהליך הקמת תשתית ה-S.E.L בבית הספר

ידיים מורמות בתנוחות אצבעות שונות וברקע נשקף ים.

על מנת לגבש תשתית S.E.L מערכתית בית ספרית נדרשת עבודה סדירה. רצוי כי צוותי המו"פ יפעלו בדרך של פיתוח בין השאר באמצעות התנסויות קטנות ועם זאת מתוכננות שבסופן הסקת מסקנות. זאת מתוך תפיסה כי באמצעות התנסויות אלה יכול איש הצוות המתנסה לגבש בעצמו תובנות ולעבד אותן בדרך הטובה ביותר כשגם הוא מהווה בכך למעשה לומד פעיל ומשתתף של הלמידה הרגשית חברתית.

באמצעות ההתנסויות שהצוותים מעבירים מתקיים תהליך ההבחנה, השיום וההבנה של הזירות ומרחבי היישום השונים של הלמידה הרגשית-חברתית. בנוסף, חשוב ביותר כי יתקיים עיבוד והסקת מסקנות מההתנסויות באמצעות רפלקציה אישית וקבוצתית.

צוותים שמקיימים מפגשים סדירים ומצליחים ליצור אווירה חברתית שיתופית, מעידים כי הם מרגישים מסוגלים להעביר זאת הלאה לשאר חברי הצוות בבית הספר. כמו כן חשובה ביותר המעורבות של המנהל.ת בעבודת הצוות המוביל וכן בהעברת המהלך לכלל חדר המורים.

התנסויות רזות

רפלקציה על ההתנסויות הרזות

ספריות של פרקטיקות