עבור לתוכן

אתגרים והזדמנויות בחינוך

חינוכית, גלובלית, בצמיחה; אימפקט – גבוה

שולחן כיתה וספרים
 • פיקוח על מסדי הנתונים של הלומדים (טכנולוגי) על מערכת החינוך מוטל התפקיד להגן על פרטיות הנתונים של הלומדים, כדי להגן על זכויותיהם ורווחתם. הסתמכות החינוך על שירותים דיגיטליים, ללא פיקוח, תוביל לאוטומציה של אי שוויון.
 • פיתוח מערכות תמיכה להבטחת השלומות של לומדים, הורים ומורים (טכנולוגי) בתי הספר זקוקים להגדרת קריטריונים ברורים בכל הקשור למעקב אחר הלומדים, כדי להבטיח הן את בריאותם ובריאות הקהילה כולה.
 • הטמעת מערכות דיגיטליות במוסדות החינוך (טכנולוגי) – תכנון מחדש של ההיבטים התהליכיים, הפדגוגיים והאנושיים, יאפשר לחידושי הטכנולוגיה החינוכית לענות על צורכי הלומדים ולקדם שינוי במערכות החינוך.
 • לגייס, לשמר ולפתח מנהיגות חינוכית (ארגוני) מנהיגות ניהולית חינוכית הנה חיונית לשם הנעה ויישום של יוזמות וחדשנות חינוכית ושל ותהליכי שיפור ושינוי.
 • פיתוח מודלים ארגוניים למוסדות חינוך (ארגוני) – ארגוני חינוך, כמוהם ככל ארגון שיש לו לקוחות, ספקי שירות, הנהגה ובעלי עניין, ולכן הם נדרשים לעצב מודלים חדשים, ולהגדיר את החזון והאסטרטגיות להשגת החזון, הן של כלל החינוך והן של ארגוני החינוך.
 • לייצר מעורבות של בעלי עניין (ארגוני) – נחוצה תפיסה רחבה וחשיבה הוליסטית המציבה את הלומד במרכז. מעורבות בעלי העניין משפרת את היכולת לאמץ מדיניות מותאמת ולספק מענה מהיר בעיתות משבר.
 • לבנות תמהיל מקצועות שלם ואפקטיבי לבית הספר (ארגוני) – קיימת דרישה לכוח אדם מקצועי מסוג חדש – תומכי תקשורת ((ICT, יועצים בתחומים כלכליים, מנהלי סיכונים, מנהלי פרויקטים ועוד.
 • להתמודד עם המחסור במורים טובים (ארגוני) מספר המורים העוזבים גבוה מכמות בוגרי המכללות להוראה, מה שמקשה על המערכת לגבש אסטרטגיות לגבי גיוס עובדים, הקצאת צוות ופיתוח, תוכניות הכשרה והכנה.
 • לייצר מסלולי קריירה אטרקטיביים ואפקטיביים לעובדי הוראה (ארגוני) – יש להוביל לעיצוב מקצוע ההוראה כפרופסיה בטוחה ואוטונומית, הדורשת רמת מיומנות גבוהה והמעודדת פעלנות, יצירתיות ושתופי פעולה.
 • להתמודד עם התגברות המצוקה הנפשית של בני הנוער (פדגוגי) – כ -83% מבני הנוער מרגישים שהם אינם מוכנים לחיות בעולם כיום, וחוששים מחוסר המיקוד ותשומת הלב המוקדשים לבריאותם. בשל דאגה לרווחת ילדיהם, הוריהם שואפים לאלטרנטיבות, ורבים מהם בוחרים לחנך את ילדיהם בבית,.
 • יישום שיטות חדשניות קורא תיגר על שיטות הוראה קיימות, ותורם לחדשנות. מוכנות לשינוי מתבטאת בסביבות של שיתוף פעולה ושל פיתוח קהילות למידה מקצועיות. פיתוח מנהיגות בית ספרית, המגבה מגוון פעילויות של מורים בשטח, מגדיל יצירתיות וגמישות.
 • עיצוב מחדש של מרחבי הלמידה מרחבים פיזיים ווירטואליים חדשים בהם ניתן לקיים פעילויות מורכבות ויצירתיות, הנשענות על שיתוף פעולה בין עמיתים, ומתבססות על פרקטיקות פדגוגיות המשקפות מחקר ועבודה אותנטית ותפיסות חדשות על אודות דרכי הלמידה.
 • מערכות אקולוגיות לרשתות של קהילות לומדות, יזמנו למידה מתקדמת, הנתמכת במרחבים פיזיים ודיגיטליים, וישלבו טכנולוגיה, תרבות וזהות לומדת וקהילתית. בוני רשתות קהילתיות יתמכו בטיפוח מגוון שותפויות עם בעלי עניין, וגם בטיפוח הבנה חוצת תרבויות בין הלומדים לבין חברי הקהילה.
 • טכנולוגיה ככלי לקידום החינוך: הטמעת חיבוריות בין אדם למכונה – קישוריות וחיבוריות בהקשר הטכנולוגי צריכות להינתן כ"שירות" מאובטח בבתי ספר, כולל גישה וזמינות מלאה לתשתיות אמינות, יישומי ענן ומכשירי קצה.   
 • הטמעת מודל ארגון מורכב מסתגל במערכת החינוך – יש לפעול לצמצום התנהגויות ארגוניות חוסמות אנטי-שבירות כמו ריכוזיות וסטנדרטיזציה, ומנגד – לעודד ביזוריות ולקדם אוטונומיה לצד שיתופיות.
 • יצירת קשרי אמון בין ההורים למורים – קשר מיטיב ומותאם בין ההורים לצוות החינוכי תורם להתפתחות הילד והמתבגר בכל ההיבטים: לימודי, חינוכי, חברתי ורגשי. להורים ולאנשי החינוך יש אחריות משותפת על הילדים, וכדי להצליח בנשיאת אחריות זו, יש צורך באמון.