עבור לתוכן

מגוון מודלים של למידה

חינוכית, גלובלית, בצמיחה; אימפקט – גבוה

תמצית

מודלים ותיאוריות למידה הם קבוצות של עקרונות המסבירים כיצד אנו סופגים, מעבדים ושומרים מידע בצורה הטובה ביותר לאורך זמן. הבנת התהליך הזה עוזרת לנו לעצב חוויות למידה אפקטיביות.

למידה בהתאמה אישית – הלומד הוא יחידת המידה המרכזית שתעמוד במרכז התכנון הבית ספרי במקום הכיתה או השכבה. בהתאם לכך תיושם גישת למידה אישית ועצמאית המתאימה את תוכני הלמידה, סגנון הלמידה ואופן הערכת הלמידה למאפייני הלומד ושאיפותיו. בית הספר יאפשר ללומד לחוות את החיים האמיתיים תוך הסרת הגבולות הקיימים בין בית הספר לעולם החיצוני. דגש מרכזי יושם על למידה בין-תחומית ועל סדירויות בית ספריות גמישות, המותאמות למגוון פרקטיקות פדגוגיות. ייעשה שימוש בטכנולוגיות מקוונות ושיתופיות, ללמידה העוסקת בפתרון בעיות אותנטיות בעולם האמיתי, ויושם דגש על הערכת מיומנויות על בסיס יכולות ותוצרים. יושם דגש על חיזוק איכות הלמידה לעומת כמות הידע, ומספר מקצועות הלימוד יצטמצם כדי לפתח יכולות עמוקות יותר בתחומים הנלמדים. המורים יתמקדו בסיוע ללמידה האישית והעצמאית של הלומדים, באמצעות יצירת סביבת לימודים מעניינת, אינטראקטיבית ותוססת.

למידה לאורך החיים זו תפיסה, הרואה את הלמידה כתהליך מתפתח לאורך כל שנות החיים, משלב הינקות עד לזקנה. אמנם אין הגדרה אחידה ללמידה לאורך החיים, אך הכוונה ללמידה המתרחשת במסלולים פורמליים כמו גם מחוץ למוסד חינוכי רשמי, כגון בית ספר, אוניברסיטה או הכשרה ארגונית. בתהליך זה נרכשים ידע, מיומנויות, גישות וערכים וכלים לפיתוח אישי ומקצועי, לעידוד אזרחות פעילה והכלה חברתית ולסיוע בהשתלבות בשוק התעסוקה במאה ה-21. למידה לאורך החיים מסייעת בהגשמה אישית וסיפוק בהיבט האישי והמקצועי. בבסיס הגישה טמונה ההכרה שלבני אדם יש דחף טבעי לחקור, ללמוד ולצמוח, לשם שיפור איכות החיים ותחושת הערך העצמי של הפרט.

'רגעי למידה אופטימליים', הוכח כי לומדים חווים תשומת לב מוגברת ומעורבות בעת שימוש ביישומי למידה משופרים מבוססי טכנולוגיה, התורמים ללמידה יעילה יותר וליצירת זיכרונות ארוכי טווח. הרעיון מבוסס על התפיסה הפסיכולוגית של קליטה קוגניטיבית או 'זרימה', היוצרת מעורבות עמוקה בפעילות/במשימה, המלווה בתחושות הנאה. מעצם העובדה שהעיסוק בפעילות המאתגרת מותאם לרמת המיומנות האישית, הלומד ממוקד בלמידה ומרוכז בה באופן מלא. רגעי למידה אופטימליים, הם לרוב בלתי נשכחים מאחר שהם מלווים בתחושת סיפוק עמוקה, ומקדמים למידה עמוקה המשלבת גישות ממוקדות לומד המתחשבות בייחודיות הלומדים. עיצוב סביבות למידה משופרות גם הוא יוצר הזדמנויות לרגעי למידה אופטימליים משום שבסביבות אלו מעורבים מכשירים ניידים, המאפשרים למידה מבוססת משחק וחוויות סוחפות, וניתוח הנתונים הנאספים מספק משוב מיידי. המורה מצידו מייצר רגעים ספונטניים, כשהוא חש שהלומדים מעורבים ומוכנים לספוג תובנות מתוך ניסיון משותף[1]. אימוץ גישת רגעי הלמידה הטובים ביותר תעצים לומדים, תתרום להתפתחות אישית ורגשית, ותגביר את ההכרה בהנאה ובתועלת שעשויות להתלוות ללמידה.


[1]  INNOVATING PEDAGOGY 2021, institute of Educational Technology, The Open University