עבור לתוכן

בתי הספר כ"ספקי כוח"    

חינוכית, גלובלית, בצמיחה; אימפקט – גבוה

תמצית

עוד לפני פרוץ מגפת הקורונה, הייתה הסכמה עולמית שמערכות חינוך במדינות רבות מדי לא מספקות את החינוך הנדרש לפיתוח הכישורים הדרושים ללומדים כדי לשגשג בעולם העתידי. הילדים העניים ביותר בעולם נושאים בנטל הכבד ביותר, לפי ניתוח טרום-מגפה שמצא ש – 90% מהילדים במדינות בעלות הכנסה נמוכה, 50% אחוז מהילדים במדינות בעלות הכנסה בינונית ו-30% מהילדים במדינות בעלות הכנסה גבוהה אינם מצליחים לשלוט במיומנויות הבסיסיות הנדרשות כדי לשגשג בעבודה ובחיים.

בתחילת המגיפה (אפריל 2020) נמצא שפחות מ-25% מהמדינות בעלות ההכנסה הנמוכה מספקות סוג של למידה מרחוק, בעוד שכ-90% מהמדינות בעלות הכנסה גבוהה עשו זאת. ההבדלים בין המדינות ובתוך המדינות היו מדהימים, לדוגמה, במהלך סגירת בתי הספר במגפה, רק ל-1 מכל 10 מהילדים העניים ביותר בארה"ב הייתה גישה מועטה אם בכלל לטכנולוגית למידה. מאידך, עבור צעירים בקהילות עשירות בעולם, הלימודים מעולם לא היו טובים יותר מאשר במגיפה. הם למדו בבתים עם קומץ חברים אהובים בהנחיית מורה שנשכר על ידי ההורים, שהתחברו באמצעות פלטפורמות חברתיות כדי ליצור קבוצות למידה שכללו מעט תלמידים עם לוחות זמנים מוסכמים להוראה פעילה.  

חוויות הלמידה של הילדים הללו עשויות היו להיות טובות כשלעצמן, אך הן מייצגות מגמה מדאיגה עבור העולם: האצה מסיבית של אי השוויון בחינוך. מציאות זו תרמה להכרה ציבורית בתפקיד החיוני של בתי הספר בחברה ולהכרת התודה של ההורים למורים, לכישוריהם ולתפקידם הבלתי יסולא בפז ברווחת התלמידים.

זה הזמן להתוות חזון כיצד חינוך יכול להתחזק ולהפחית את אי השוויון בחינוך. מערכות חינוך חזקות ומכילות חיוניות להתפתחותה של החברה בטווח הקצר והארוך ולכן זה הזמן ליצור בתי ספר חזקים, או במינוח אחר כ"בתי ספר כספקי כוח".

בית ספר ב"ספק כוח", מיועד לשרת היטב את הצרכים החינוכיים של ילדים ונוער. הוא מציב את בית הספר במרכז הקהילה וממנף את השותפויות היעילות ביותר כדי לעזור ללומדים לצמוח ולפתח מגוון רחב של מיומנויות וכישורים. היא מזהה ומתאים את הלמידה המתרחשת גם מעבר לחומות המוסד החינוכי, מעריך באופן קבוע את כישורי התלמידים ומתאים הזדמנויות למידה ללומדים בהתאם לרמת המיומנות שלהם. בעלי ברית חדשים בלמידה של ילדים, מהורים ועד ארגוני רווחה חברתית אשר ישלימו ויסייעו למורים, ויוכלו לתמוך בהתפתחות נפשית ופיזית בריאה של הילדים, ובתי הספר כמרכז הקהילה יניעו את הלמידה והפיתוח של התלמידים באמצעות כל נתיב אפשרי.

איור 1 – השותפויות עם בית ספר כספק כוח. תכניות מחוץ לשעות בי"ס, עסקים, תעשיה, טכנולוגיה, משפחה, סוכנויות למען ביטחון בריאותי וחברתי

בית ספר כספק כוח משרת היטב את הצרכים החינוכיים של ילדים ונוער, וממנף את השותפויות היעילות ביותר כדי לעזור ללומדים לצמוח ולפתח מגוון רחב של כשירויות (איור 1) והוא עשוי להפוך את העולם לטוב יותר, מאחר שבפעולותיו   הוא מעצב בהווה עתיד חינוכי רצוי.