עבור לתוכן

ה – Baby Bust

מגמה חברתית, גלובלית, בצמיחה; אימפקט – גבוה

תינוק

מגפות ושיעורי ילודה

מגפת הקורונה גרמה לשיעורי הילודה ברחבי העולם שכבר הצטמצמו, לצנוח עוד יותר. דפוסים היסטוריים של מגמות הילודה בעולם ובארץ, מלמדים שמגפות נוטות להאיץ מגמות של נסיגה בילודה ברוב העולם, ולהשפיע בכך לטווח הארוך על הדמוגרפיה וכנגזרת, על הכלכלה העולמית. התופעה המכונה בייבי באסט (Baby Bust), שמשמעותה הפוכה מזו של הבייבי בום, הולכת ומחריפה, עד כדי צמצום הילודה במחצית ממדינות העולם, שממילא נתוני הילודה שלהן ממוקמים מזה זמן רב מתחת לשיעור התחלופה.

שיעור התחלופה – קצב ילודה הנמוך מ-2.1 ילדים למשפחה המצמצם את כלל האוכלוסייה

גרף: ההיררכיה החברתית העולמית עומדת להשתנות
איור 1 – ההיררכיה החברתית העולמית עומדת להשתנות

באיור 1 ניתן לראות שחמשת המדינות עם אוכלוסייה צעירה הן: קונגו, פקיסטן, אתיופיה, ניגריה והודו, למרות הצטמצמות היחסית של הילודה בה. נסיגת הילודה מסכנת את הצמיחה הכלכלית, מכיוון שבהיעדר צעירים בגיל העבודה אין מי שיפרנס את המבוגרים שפרשו. אך גרוע מכך, המדינות בהן יהיו צעירים רבים, הן מהמדינות הנחשלות ביותר, שאינן מסוגלות להשקיע לא רק בחינוך אלא גם בבריאות, בתזונה ובהכשרת הצעירים לתעסוקה, התנאים הבסיסיים כדי לזמן להם שוויון ההזדמנויות (איור 2). לכן יש הטוענים שהמשבר כלל אינו כלכלי אלא דמוגרפי.

איור 2 – מדינות העולם לפי שיעורי הפיריון, בהתבסס על נתוני ספר העובדות העולמי של ה-CIA לשנת 2020

הקורונה ואחריה מלחמת רוסיה אוקראינה הובילו למשבר כלכלי מהחמורים במאה האחרונה, ואירועים מסוג זה תמיד מביאים בעקבותיהם ירידה בשיעורי פריון וילודה. בסקר שנערך במדינות האיחוד האירופי: איטליה, גרמניה, צרפת, ספרד ובריטניה, בקרב צעירים בני  34-18, ציינו רוב המשתתפים כי הם מתכננים לדחות או לבטל הולדת ילדים. המגמה בולטת במיוחד במדינות שבהן המשבר הקודם, של תחילת העשור, הוליד אבטלת צעירים גבוהה מאוד. מחברי המחקר מציינים כי אחת הסיבות לכך היא גם הסגרים שהרחיקו בין צעירים רבים לבין הוריהם, הסבים, שעליהם הם מסתמכים לצורך עזרה בטיפול בילדיהם, כך שהקורונה חידדה את העובדה שקשה לגדל ילדים בלי עזרה מהמשפחה ובלי להיפגש עם חברים. גם מכון המחקר האמריקאי ברוקינגס, המתבסס על מגמות שאותרו במשבר הכלכלי ב-2007-2009, ומידע מתקופת מגפת השפעת הספרדית ב-1918,  טוענים כי תקופות משבר גורם להפחתה בילודה. ילדים הם אמנם מקור לשמחה ולאהבה, אבל גם למעמסה כלכלית, ולכן מצב חירום בריאותי או מיתון קשה תמיד משפיעים לרעה על הילודה.

זאת ועוד, המילניאלס, ילדיהם של בני דור ה-Y הפגינו מתמיד דפוסים של התבגרות מאוחרת, נטייה להתחתן פחות, להישאר בבתי ההורים ולדחות הקמת משפחה. אותם ילדים שגדלו בתנאי רווחה, וכשבגרו נסעו לחו"ל ולמדו כל מה שמתחשק להם, לרבות מקצועות לא מעשיים, מאוימים כעת מעצם הרעיון לגדל ילד בתנאי מצוקה חומרית.