עבור לתוכן

הזדקנות אוכלוסיית העולם

מגמה חברתית, גלובלית, בצמיחה; אימפקט – גבוה

חגיגה לאשה מבוגרת

למרות הירידה היחסית בשיעור הגידול של אוכלוסיית העולם, לקראת שנת 2050 יחיו על כדור הארץ 1.9 מיליארד אנשים נוספים, כך שסך אוכלוסיית העולם תמנה כ -9.7 מיליארד נפש. (מיפוי באיור 1). הודו הינה המדינה המאוכלסת ביותר. היא עקפה את סין בשנת 2023, מוקדם מכפי שציפו.

הגרף מראה שינויים דמוגרפיים עולמיים לקראת 2050.
איור 1  – שינויים דמוגרפיים עולמיים לקראת 2050

ההשלכות של הזדקנות האוכלוסייה עלולות לפגוע בביטחונן של מדינות שייאלצו להסב תקציבים לצורכי בריאות וחברה במקום לביטחון, זאת בהנחה שאנשים מעל גיל 65 לא יישארו במעגל העבודה. אמנם קיימת שונות רבה בין המדינות: עד 2050 יהיו ביפן 1.5 אנשים בגיל העבודה על כל קשיש, ולעומת זאת בניגריה היחס יהיה 15 עובדים לקשיש אחד. אך ההערכה היא כי ב-82 מדינות לפחות, הגיל של 20% מהאוכלוסייה יהיה 65 ומעלה. לשינויים אלה במבנה הגיל של מדינות יהיו השלכות משמעותיות על מסלוליהם הכלכליים והחברתיים ועל הקצאת המשאבים והמדיניות הציבורית. מדינות יידרשו להתמודד עם אתגרים הולכים וגדלים כדי למצוא איזון בין הפנסיה, הבריאות והטבות נוספות הניתנות בדרך-כלל לגמלאים ובין ההשקעות שיידרשו לטובת הדור הצעיר.

ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, צעירים צריכים לעבוד שנים רבות יותר ולחסוך יותר ממשכורתם כדי שיוכלו להרשות לעצמם פרישה תוך שמירה על רמת חיים דומה. ככל שהפרופיל הדמוגרפי משתנה, מחזור החיים הליניארי המסורתי של חינוך, עבודה ותעסוקה מופרע יותר ויותר, וגורר אחריו גם שינוי של מודלים עסקיים. לממשלה ולעסקים יש תפקיד מרכזי בעידוד עובדים מבוגרים להמשיך להשתייך אל כוח העבודה, באמצעות יצירת גמישות רבה יותר במודל העבודה המסורתי, מתן תמריצים כספיים, רפורמה בכללי הפנסיה, ואפילו עיצוב מחודש של מפעלים דוגמת BMW, שהתאימה את מפעליה לעובדים מבוגרים. כמו כן, נדרשת השקעה בהכשרה מחודשת לשם פיתוח כישורים חדשים ובקידום למידה לאורך החיים שתסייע לאנשים לרכוש מיומנויות חדשות, למשל באמצעות "חונכות הפוכה", כך שמבוגרים יוכלו ללמוד כישורים דיגיטליים מעמיתיהם הצעירים. 

התמודדות מיידית עם המחסור הזה תדרוש השתתפות רבה יותר בכוח העבודה של שתי קבוצות: נשים, והקשישים עצמם. נמצא שהשתתפות רבה יותר בכוח העבודה של אנשים בסוף שנות החמישים ועד שנות השישים והשבעים לחייהם, עשויה להשפיע משמעותית על התוצר, ושהביצועים היחסיים של כ-34 כלכלות במדינות ה-OECD, הרותמות את כוחם של עובדים מבוגרים, תורמים לעליית התוצר בטווח הארוך. מדינות עם ביצועים נמוכים יחסית יכולות להשיג יתרון משמעותי על ידי התאמת שיעורי התעסוקה באמצעות העסקת מבוגרים. מדינות יצטרכו ליישם מדיניות נועזת כדי לעודד השתתפות רבה יותר של נשים וקשישים בכוח העבודה, לעודד ולקלוט רמות הגירה גבוהות יותר ולהעצים את כוח העבודה הרב-דורי הקיים.

בנוסף, שימוש בטכנולוגיה עשוי לתרום רבות בהתמודדות עם אתגרי הגיל.  כלכלה רוויה בבינה מלאכותית עשויה לאפשר לקשישים לעבוד עד גילאים מאוחרים, מה שעשוי לתרום הן לבריאותם הן לטובת המדינה. שעה שתשתיות בריאות דיגיטליות, רובוטים ובינה מלאכותית עשויים להקל גם על הטיפול בהם.