עבור לתוכן

העצמת בני אדם – שיפור יכולות קוגניטיביות ופיסיות

טכנולוגית, גלובלית, בצמיחה; אימפקט – גבוה

empower

תמצית

נפתח ונאמר: הנושא של העצמת בני אדם באמצעות טכנולוגיה מתקדמת כרוך בסוגיות אתיות ומוסריות, ומטבע הדברים הוא מעורר מחלוקות. ככזה, הוא גם בעל פוטנציאל משמעותי של שיבוש. קיימות שלוש עמדות עיקריות כלפי העצמת בני אדם:

טרנסהומניסטים (Transhumanism) – התומכים בהאצת המחקר והפיתוח בתחום, לאור הפוטנציאל של טכנולוגיות ההעצמה להוביל לשיפור משמעותי של חיי האדם ולטובת החברה.

ביו-שמרנים (Bioconservatists) – הדוגלים בזהירות קיצונית (עד התנגדות ממש), שכן לדעתם יישום טכנולוגיות כאלה עלול להזיק לחברה.

בתווך ישנן עמדות ביניים שונות, כלו אלו שהם בעד הפיתוח, אבל תוך בחינה של כל מקרה לגופו, לפי התועלת והנזק הפוטנציאליים.

איך ייראו המימושים של המגמה השנויה במחלוקת הזאת? הנה כמה דוגמאות:

שיטהתיאורדוגמאות
ביו-רפואית/ פרמצאוטיתהליכים רפואיים פולשניים, אמצעים לא-פולשניים, תרופות/חיסונים, ננו-טכנולוגיהגירוי עצבי, דם מלאכותי,
Psychopharmaceutical Cognitive Enhancements (PCEs),  Image & Performance-Enhancing Drugs (IPEDs)
מבוססת על מכשורפרוסתטיקה (איברים תותבים), ממשקי מוח-מחשב, התקנים לבישיםאיברים תותבים המועצמים ע"י בינה מלאכותית, שתלים עצביים, עזרים אישיים אינטליגנטיים (IPAs)
התערבות גנטיתהנדסה גנטית, התערבות ברבייה, ברירת עוּבׇּרִיםאבחון גנטי בטרם השרשה (Pre-implantation genetic diagnosis)  CRISPR Cas-9 עריכת גנים – "תכנון תינוקות" (designer babies)

כיום, רוב טכנולוגיות ההעצמה הקיימות שייכות לקטגוריה הביו-רפואית/ פרמצאוטית, ובפיתוח נמצאות כמה וכמה טכנולוגיות מבוססות-מכשור. ההערכה היא שהפוטנציאל המשמעותי העתידי בתחום טמון בשיטות ההתערבות הגנטית.

במהלך השנים הבאות ניתן לצפות להתקדמות הדרגתית משמעותית בטכנולוגיות העצמה שונות לשיפור יכולות ספציפיות. ייתכן גם שההתקדמות תוביל להתלכדות (Convergence) של סוגי העצמה מסוימים אשר במשולב עשויים לשפר יכולות אדם ויאפשרו לו להתקיים לאורך זמן בתנאי חלל (בהיעדר כוח כבידה). או התלכדות בינה מלאכותית מתקדמת, רובוטיקה וטכנולוגיות העצמה שעשויות להאיץ את הפיתוח של ממשקים עצביים ממוחשבים.  

קיימת אי-וודאות גבוהה בנוגע להבשלה ויישום טכנולוגיות העצמה שונות בשנים הבאות, בעיקר בגלל ההיבטים המשפטיים והאתיים. ניתן להעריך בזהירות שבחמש השנים הקרובות יבשילו יישומים מפציעים מסוימים למצב של כניסה לשוק, לפחות במדינות המפותחות. לדוגמה, יישומים כמו גירוי עצבי (Neurostimulation) ואמצעי העצמה קוגניטיבית פסיכו-פרמצאוטיים (PCE). התקדמות בפרוסתטיקה (טכנולוגיות של איברים תותבים) צפויה להעניק למטופלים יכולות שיהיו מעבר לסטנדרטים הביולוגיים הנורמליים. קרוב לוודאי שבשלב ראשון השימוש באיברים התותבים המתקדמים הללו ימשיך להיות מוגבל רק למטופלים חסרי גפיים. 

יש המעריכים שתוך פחות מעשור אמצעים שקיימים כיום אבל נחשבים כבלתי בטוחים לשימוש יהפכו לבטוחים – לדוגמה, תרופות משפרות תדמית וביצועים IPED – Image and Performance-Enhancing) Drugs). התפתחויות בהעצמה רגשית (Affective Enhancement) יסללו את הדרך להעצמה מוסרית. התקדמות בטכנולוגיות מחשוב תוביל לשתלי WiFi, אשר יעניקו למשתמשים אפשרויות חדשות לתקשורת ואינטראקציה עם מכשירים מתקדמים למיניהם. התקדמות בבינה מלאכותית תאפשר שדרוג של איברים תותבים, מה שעשוי להוביל לכך שהאנשים הבריאים הראשונים שירצו בכך, יעברו ניתוח להחלפת גפיים ביולוגיות בריאות באיברים תותבים משודרגים על ידי בינה מלאכותית.

בפרק הזמן של יותר מעשור אפשר לצפות שהדור הראשון של ממשק עצבי מושתל (INI – Implanted Neural Interface) יהפוך זמין לשימוש. הוא ישלב תכונות של טכנולוגיות "חכמות" עם שתלי וויי-פיי עתידיים, וייצור התקן שיבצע אינטראקציה ישירה עם מוח האדם. צפויה גם התקדמות במדעי המוח ובטכנולוגיות מחשוב שתאפשר אחסון ואחזור של זיכרון ביולוגי, מה שיוביל בהמשך לאפשרות של העלאת (Uploading) כל המידע שבמוח אנושי אל מחשב. הישג זה כרוך באי-וודאויות רבות, ומימושו תלוי ביכולת להתגבר על משוכות טכנולוגיות משמעותיות, כמו פיתוח סריקת מוח ברזולוציה גבוהה והעמקת ההבנה של מהות התודעה ומרכיביה. 

קיימת סבירות גבוהה יותר לכך שהתקדמות בתחום הגנומיקה תוביל להעצמה פיזית והעצמה של אריכות-ימים, תעניק יכולת לבני אדם לשרוד לאורך זמן בחלל, בסביבה של כבידה נמוכה או אפסית ותושג התקדמות נוספת בהעצמה רגשית שתוביל גם לשכלול של העצמה מוסרית.

ציר הזמן (המשוער) של העצמת בני אדם

בטבלה בהמשך מפורטים ההישגים החזויים של טכנולוגיות להעצמת בני אדם, באופקי זמן שונים.

אופק זמן    יישומים צפויים
3-4 השנים הבאותאמצעים פסיכו-פרמצאוטיים קוגניטיביים (PCE) חודרים לשוק במדינות המערב. התקני גרוי עצבי מסוימים נחשבים לבטוחים לשימוש ומאומצים על ידי חוקרים רבים. איברים תותבים שמשפרים ביצועים, מעבר ליכולות של גפיים ביולוגיות. שיפורים ריגושיים (affective) של מצבים רגשיים מסוימים. מודיפיקציות קוסמטיות פשוטות, כגון קצות אצבע מגנטיים.
4-10 שניםImage & Performance-Enhancing Drugs (IPEDs) נחשבים לבטוחים ומאומצים לשימוש על ידי רופאים במערכת הבריאות. יכולת מוגבלת של שיפור מוסרי (moral enhancement). שתלים עם מיקרו-שבבים עם קישוריות WiFi. איברים תותבים מתקדמים הנעזרים בבינה מלאכותית. אמצעים פסיכו-פרמצאוטיים קוגניטיביים (PCE) נמצאים בשוק מוצרי הצריכה ברחבי העולם.
10 – 20 שניםממשקים עצביים מושתלים. שיפורים ריגושיים (affective) המאפשרים שליטה מלאה על נטיות של המשתמש. אמצעים של שדרוג חושי, כגון ראייה בחשיכה. מערכת ביולוגית לאחסון ואחזור מידע.
מעל 20 שנים"העלאה" מלאה של תכולת המוח למחשב. אמצעי שדרוג להישרדות בסביבה של כבידה נמוכה (בחלל). שיפור מוסרי יציב (robust).

כשהגל הראשון של טכנולוגיות העצמה יהיה זמין בשוק, בתוך כארבע שנים ככל הנראה, התחרות עשויה להתניע מגמה של הורדת עלויות ועקב כך הרחבת הנגישות לטכנולוגיות העצמה מסוימות לחלקים הולכים וגדלים של האוכלוסייה. ההתקדמות בטכנולוגיות של איברים תותבים, בצד ירידת העלויות של איברים כאלה, עשויה לעודד את המגמה שבה אנשים בריאים ירצו להתקין לעצמם גפיים תותבות או איברים מלאכותיים אחרים לא מסיבות רפואיות אלא כדי להעצים את יכולותיהם הפיזיות. ההערכה היא שבמקרים מסוימים צפויה החלפה מרצון של גפיים בריאות בגפיים תותבות משוכללות. קשה לדעת עד כמה תופעה כזאת תהיה נפוצה, אבל מגמה מסוג זה עשויה להשפיע לדוגמה על העמקת הסגרגציה בתחום הספורט המקצועי, אולי עד כדי "ליגות מועצמות". כך אם ההתקדמות תוביל להוזלת האמצעים להעצמה קוגניטיבית: השימוש באמצעים כאלה עשוי להפוך בהדרגה לנפוץ ומקובל בנסיבות מסוימות, למשל על ידי תלמידים בלימודים מאתגרים או עובדים במקצועות תובעניים.