עבור לתוכן

מנהיגות בעולם ה-VUCA

תמונה אבסטרקטית של אורות צבעוניים במהירות

תמצית

מנהיגים אמיצים המקדמים אסטרטגיות נועזות המבוססות על חוזקותיהם, הם המנצחים, שעה שהנוטשים ערכי ליבה או ננעלים בעמדות מקובעות, יימנו עם המפסידים. אמנם כישלון כשלעצמו אינו קטסטרופה, אך כישלון ללמוד מכישלון הוא בהחלט כן. לפיכך, הקניית כישורי ליבה למנהיגים אינה מספקת, אלא יש לפתח בקרבם גם חוסן ויכולת הסתגלות החיוניים לעיצובם ולפיתוחם כמנהיגים מוצלחים. יכולתם של אנשים וארגונים להתמודד עם עולם של VUCA נמדדת בהיבטים הבאים:

 • ניהול ידע ויצירת היגיון
 • שיקולי תכנון ומוכנות
 • ניהול מערכות, תהליכים ומשאבים
 • תגובתיות פונקציונאלית ומודלים של השפעה
 • מערכות התאוששות ופרקטיקות מקדמות
 • כשלים מערכתיים
 • כשלים התנהגותיים

מנהיגים נדרשים כיום להתמודד עם אי-ודאות הולכת וגוברת, בשל מורכבות ועמימות בסביבות קבלת ההחלטות שלהם. ההכשרה הניהולית הקלאסית הכוללת: מערכות בקרה, חיזוי פיננסי, תכנון אסטרטגי וקבלת החלטות סטטיסטיות לא הכינו אותם לכמות כזו של נתונים ואין להם ידע מספיק שיסייע להם להבין לְמה עליהם לצפות במונחי מדיניות שירותי בריאות, עסקאות פיננסיות, ביטחון לאומי וסחר גלובלי.

חיזוי סביר של ביצועים קוגניטיביים של מנהיגות בסביבות VUCA, מתאפשר באמצעות מדידה של אינטליגנציה נזילה, כלומר, כישורים מולדים שאינם משתנים לאחר חודשי החיים הראשונים, הנמדדים באמצעות מעקב אחר עיבוד מידע שבמהלכו מתמודדים עם נתונים לא מוכרים, דינמיים ומעורפלים. 

Prime VUCA (ראשונית)

ג'ונסון מגדיר ארבע יכולות הנדרשות ממנהיגים בעולם ה- VUCA, הוא יוצר "תמונת ראי מנהיגותית", ורכיביה הם:

 • חזוןVision – מנהיגים מצליחים צריכים להיות אנשי חזון, והחזון כמצפן איתן, מכוון אותם ואת הארגון.
 • הבנה – Understanding – יכולתו של מנהיג לעצור, להקשיב, לבחון ולהבין את המתרחש, היא המענה לאי-ודאות.
 • בהירות – Clarity – המענה למורכבות הוא תהליך שקול ומחושב להבנת ההיגיון שבכאוס.
 • זמישות -Agility – המענה לעמימות היא היכולת להעביר הנחיות, החלטות ומידע במהירות ובגמישות לכל מקום בו הוא נדרש.

VUCA 2.0

ג'ורג', הציע תנאים לאסטרטגיה מנהיגותית יציבה בעולם לא יציב:

 • חזון Vision – כדי להגיע ליעד, מנהיגים נדרשים להגדיר חזון ברור דווקא בסביבה של כאוס.
 • הבנה Understanding – אל מול החזון, מנהיגים זקוקים להבנה מעמיקה של היכולות האסטרטגיות שלהם כדי לנצל במהירות נסיבות משתנות.
 • אומץ Courage – מנהיגים זקוקים לאומץ רב כדי לעמוד בהצלחה באתגרי המציאות המשתנה.
 • הסתגלותAdaptability – מנהיגים נדרשים לגמישות ויכולת הסתגלות לסביבה המשתנה במהירות, שבה תוכניות לטווח רחוק מתיישנות לפני אישורן.

כל אחת מיכולות המנהיגות הללו, חשובה בפני עצמה, אבל מנהיגות איתנה בעולם של VUCA דורשת שילוב ושזירה של ארבע היכולות גם יחד.

בהרחבה

ג'ונסון, בספרו Leaders Make the Future: Ten New Leadership for an Uncertain World (2009) מגדיר ארבע יכולות הנדרשות ממנהיגים על מנת להוביל בעולם ה VUCA – ומכנה אותן "VUCA ראשונית". ג'ונסון מציע מענה מנהיגותי מתאים לכל אחד ממאפייני הסביבה, על מנת ליצור ”תמונת ראי מנהיגותית" שרכיביה הם:

חזוןVision – מנהיגים מצליחים צריכים להיות אנשי חזון. החזון משמש אותם כמצפן איתן המכוון את תנועת הארגון, ולכן הוא משמש כמענה לתנודתיות וחשיבותו הולכת וגדלה ככל שהסביבה סוערת יותר. חזון ברור ורחב שמאפשר תנועות בתוכו אך מסמן לאן הארגון רוצה להגיע בשנים הבאות, מאפשר ירידה לכבישים ושבילים צדדיים, כאלה שהארגון לא צעד בהם מעולם, תוך כדי שמירה על הכיוון ועל התוואי של הדרך הראשית. חזון רחב מאפשר לארגון לפתח יותר מדרך אחת נכונה למימושו, מה שמאפשר לו להגיב למתרחש מבלי לאבד את דרכו, למרות שינויים צפויים ובלתי צפויים שיתרחשו בינתיים בסביבה.

הבנה – Understanding – יכולתו של מנהיג לעצור, להקשיב, לבחון ולהבין את המתרחש, היא המענה לאי-ודאות. בעת שבה שוררת חוסר ודאות גבוהה, מנהיגים צריכים לנסות להבין את המציאות ממבט אינטרדיסציפלינרי רחב ככל האפשר, פעמים רבות תוך כדי הבנת תהליכים שמתרחשים מחוץ ל"מגרש המסורתי", ולאור שינויים אחרים הרלוונטיים לארגון. ראייה רחבה נחוצה כדי להוביל למרות התנודתיות מסביב, תוך כדי שמירה על הדרך והכיוון. לשם כך מנהיגים נדרשים לשתף אנשים וצוותים במידה רבה ככל האפשר, כדי להשיג פרספקטיבה רחבה, וכמו כן הם נדרשים לפתיחות ולכישורי תקשורת מפותחים. 

בהירות – Clarity – תהליך שקול ומחושב להבנת ההיגיון שבכאוס הוא המענה למורכבות. מנהיגים שמסוגלים להבין בדקדקנות את מגוון הפרטים השונים והאינטראקציות ביניהם, אלה שיוצרים את הכאוס, יוכלו לקבל החלטות פשוטות, מדויקות וטובות יותר.

זמישות -Agility – המענה לעמימות היא היכולת להעביר הנחיות, החלטות או מידע במהירות ובגמישות לכל מקום בארגון שבו הוא נדרש. בשל העמימות, אנשים או צוותים בחלקים שונים בארגון יחוו לעיתים קרובות חוויות בלבול ואי-בהירות שעלולות להביא לתוצאות בעייתיות מבחינת ביצועי הארגון ותגובותיו. מנהיגות שיכולה לזהות מצבים עמומים ולהעביר בזריזות הנחיות ברורות, גם אם לעיתים שונות מהנוהל המקובל, תוכל לצמצם אי-בהירות ולהגיב בגמישות לאירועים לא ברורים.

כל אחת מיכולות המנהיגות המוגדרות ב VUCA Prime – חשובה בפני עצמה, אבל מנהיגות איתנה בעולם של VUCA דורשת שילוב ושזירה של ארבע היכולות גם יחד.

VUCA 2.0

ג'ורג', פרופסור לניהול בבית הספר לעסקים בהרווארד, טען בשנת 2019, כי עולם ה-VUCA דורש תגובת מנהיגות שאותה כינה VUCA 2.0. ג'ורג' הציע חזון והבנה, אומץ והתאמה, כתנאים מובילים של אסטרטגיה מנהיגותית יציבה בעולם לא יציב. לדבריו, שינויים מהירים מפעילים על מנהיגים לחץ קיצוני להוביל בדרכים שלא נראו עד כה, וזו ההזדמנות למנהיגי עסקים אותנטיים להתקדם ולהוביל בדרכים שאינן נלמדות בבתי ספר לעסקים. 

מתנודתיות לחזוןVolatility to Vision – מנהיגים נדרשים להגדיר חזון ברור דווקא בסביבה של כאוס, לסמן את העתיד הרצוי ולעצב מצפן שיכלול משימות, ערכים ואסטרטגיה, אשר יאפשרו להגיע ליעד.

מחוסר ודאות להבנהUncertainty to Understanding – אל מול החזון, מנהיגים זקוקים להבנה מעמיקה של היכולות האסטרטגיות שלהם כדי לנצל במהירות את הנסיבות המשתנות באמצעות שימוש נכון בחוזקותיהם ומזעור חולשותיהם. שיח קבוע של מנהיגים עם סביבתם הוא חיוני.

ממורכבות לאומץComplexity to Courage – מנהיגים זקוקים לאומץ רב כדי לעמוד בהצלחה באתגרי המציאות המשתנה. עליהם לקבל החלטות נועזות ועתירות סיכונים, שלעתים קרובות גם דורשות הליכה כנגד הזרם. הם אינם יכולים להרשות לעצמם לפעול בהתאם לאינטרסים אישיים ולהשתמש בטכניקות ניהול מסורתיות תוך הימנעות מביקורת ומנטילת סיכונים. הסכנה העיקרית האורבת להם היא חשש או פחד אשר יחסמו אותם מלבצע מהלכים נדרשים ואמיצים. עידן זה שייך לנועזים, לא לענווים ולנחבאים אל הכלים.

מעמימות להסתגלותAmbiguity to Adaptability – מנהיגים נדרשים להיות גמישים ולהסתגל לסביבה המשתנה במהירות, סביבה שבה תוכניות לטווח הרחוק מתיישנות עוד לפני אישורן. במציאות זו נדרשות טקטיקות גמישות שניתן להתאימן במהירות ובקלות לנסיבות חיצוניות משתנות, וזאת מבלי לשנות את המסלול האסטרטגי המוביל. כדי להתמודד עם אירועים בלתי צפויים, מנהיגים זקוקים לתוכניות מגירה מרובות ויכולת שמירה על איזון. 

כך או כך, הרעיון נשאר אותו רעיון. במציאות של תנודתיות קיצונית המופעלת מן החוץ, המאפיינת את תקופתנו, מנהיגים המרוכזים במשימתם ובערכיהם, שהם גם בעלי אומץ לפרוס אסטרטגיות נועזות המבוססות על חוזקותיהם, יהיו המנצחים. מי שייטוש ערכי ליבה או יינעל' בעמדות מקובעות ולא יצליח להסתגל, יימנה עם המפסידים.