עבור לתוכן

ניתוח STEEP לסריקת מגמות (STEEP Analysis)

אישה מביטה כלפי מעלה

אנו חיים כיום בעולם מלא תנועות, שינויים, ואי וודאות. עולם מורכב ועמום (Volatility, Uncertainty, Complexity Ambiguity). מציאות זו מכונה VUCA World.

המושג פותח בהקשרים צבאיים ואומץ אל תוך השיח היומיומי. בעתות אלו של חוסר ודאות, עומס מידע וחוסר ארגון, ה – STEEP מאפשר לסקור את המגמות – זאת מאחר ונמצא כי ההשלכות של גורמים חברתיים, טכנולוגיים, כלכליים, סביבתיים ופוליטיים משפיעים ישירות על יכולת קבלת ההחלטות ומידת החופש של כל ארגון. הכלי מציע גישה ניתוחית-עסקית ברמת המקרו, של הגורמים החיצוניים שהם: חברתי (Social), טכנולוגי (Technological), כלכלי (Economic), סביבתי (Environmental), ופוליטי (Political). יש המכירים צירופים דומים, כמו (PEST, PESTEL (L = Legal; E = Ethics, ועוד.

ניתוח STEEP כולל: זיהוי מגמות בולטות בעלות פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר על הארגון. בין היתר: סיבות, תסמינים וכוחות מניעים שמאחורי המגמות; זיהוי השלכות, השפעות ויחסי גומלין, בין כל הגורמים שזוהו כחשובים ומשפיעים ביותר על הארגון; וחיזוי ויצירת תרחישי עתיד על בסיס תבניות העבר, תוך זיהוי הזדמנויות, אתגרים וסיכונים פוטנציאליים, העשויים בסביבות גבוהה להשליך על עתיד הארגון. זאת תוך התייחסות לממשקים, חפיפה ויחסי גומלין בין הגורמים השונים. מסקנות הניתוח מספקות בסיס לתכנון אסטרטגיה עם מנבאים שיועילו בתהליך קבלת ההחלטות.

"מגמות על" גלובליות משפיעות ומשנות את המציאות סביבנו בקצב מואץ. המגמות הבולטות כיום מערבות בתוכן ממשקים וחפיפה בין היבטי STEEP שונים ולכן יש מגמות שיופיעו תחת יותר מקטגוריה אחת, כאשר המיקוד ונקודת המבט יהיו בהתאם לקטגוריה. זוהי גם הסיבה שעל מנת לקבל תפיסת מציאות ועתיד מלאה באמצעות STEEP יש לנתח את כל הקטגוריות ולהיעזר בשאלות כמו:

  • כיצד השתנו המגמות הללו לאורך זמן?
  • אילו ראיות יש התומכות בכך?
  • כיצד כל אחד משינויי המגמה הללו ישפיע על הסביבה שלנו?